Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen gör en översyn av utvidgat strandskydd i Umeå kommun

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 15:09 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors och Nordmalings kommuner varit föremål för översynen. Nu står Umeå kommun i fokus.

Det är enbart havsstränderna i länets fyra kustkommuner som berörs av översynen. Nu föreligger förslag till nya beslut för områden i Umeå kommun, som bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Förslaget finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten, se Samhällplanering och kulturmiljö/Plan- och byggfrågor/Strandskydd/Utvidgat strandskydd.

Yttranden skickas digitalt senast den 15 september 2014, till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå.

För mer information kontakta:

Marita Alatalo
Samhällsplanerare
010-225 45 11
marita.alatalo@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-2254237
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.