Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen gör nedslag i fyra byar - hur används ladugårdarna och hur kan de bevaras?

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:17 CET

I två månader ska kulturmiljövårdare från Länsstyrelsen besöka ett antal utvalda byar i länet.

Uppdrag: Att inventera ladugårdar, smedjor, lador och andra ekonomibyggnader för att slå vakt om denna del av länets kulturhistoria.

– Lantbrukets ekonomibyggnader är en viktig del av vårt kulturarv. De berättar om äldre tiders jordbruk. I dag sker stora förändringar på landsbygden, därför är det viktigt att vi skaffar oss kunskap om bebyggelsen innan det är för sent, säger projektledare Elisabeth Karlsson på Länsstyrelsen.

Just för att hinna skaffa sig den nödvändiga kunskapen väntar nu en inventering av byggnader. Det görs genom en stickprovs-metod. 47 fastighetsägare i fyra byar i länet har fått brev med önskemål om en inventering. Det är Vintermossen i Ljusnarsbergs kommun, Sävsjöfallet i Laxå kommun, Sätterböl i Hallsbergs kommun och Fänninge i Lindesbergs kommun. Byarna representerar olika regioner i länet, Bergslagen, Tiveden, slättbygd och blandbygd.

Syftet med inventeringen är att ta fram och utprova en metod för inventering av lantbrukets bebyggelse. Studien ska undersöka vilka ekonomibyggnader som idag finns på gårdarna, hur de används, hur de har använts och om eventuella framtida planer på användning. Vilka nya byggnader planeras och finns planer på rivning är andra frågor som ska ställas. Intressant är även vilket skick bebyggelsen befinner sig samt hur de är byggda.
– Vi hoppas få möjlighet att besöka så många gårdar som möjligt under denna period. På plats behöver vår inventerare hjälp av fastighetsägarna för att få reda på uppgifter om byggnaderna, som gårdens och byggnadernas historia, deras användning och eventuella framtida planer, säger Elisabeth Karlsson.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Karlsson, projektledare, tfn: 019-19 30 39
Ulrika Fredriksson, inventerare, tfn 019-19 30 83