Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen håller fast vid beslut om förbud mot fågeljakt

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 10:50 CET

Länsstyrelsen Östergötland står fast vid sitt beslut att förbjuda fågeljakt i tre naturreservat i Motala kommun. I ett överklagande av beslutet hävdar Sveaskog naturupplevelser AB att det inte finns laglig grund för Länsstyrelsens beslut och att Länsstyrelsen går längre i sina skäl för att bilda naturreservaten än vad miljöbalken medger.


De tre naturreservaten Fågelmossen, Bromossen och Hästtumla tallskog, bildades i november förra året. Marken i reservaten ägs av Naturvårdsverket men jakträtten tillhör Karlsby kronopark och Kungliga Hovstaten.

Nu har Länsstyrelsen skickat ett yttrande över Sveaskogs överklagande till regeringen.

Läs hela pressmeddelandet på www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Där finns också Länsstyrelsens yttrande till regeringen.

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Biolog Annika Forsslund, tfn: 013-19 65 19

Tjädertupp. Foto: Bo Gustavsson