Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har aktiverat delar av sin krisorganisation med anledning av stormen Ivar

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 13:36 CET

Länsstyrelsen har aktiverat delar av myndighetens krisorganisation med anledning av SMHI:s vädervarning klass 2 i Västerbotten (klass 3 i Jämtland och Västernorrland).

Stormen Ivar förväntas passera länet under sen eftermiddag idag torsdag den 12 december samt under kvällen. Vid midnatt har stormen sannolikt bedarrat enligt SMHI.

Länsstyrelsen har tagit initiativ till en regional samverkanskonferens klockan 15.00. Deltar gör bland andra länets kommuner, ett antal centrala myndigheter och SMHI. En kort sammanfattning av innehållet sammanställs och publiceras sedan på Länsstyrelsens webbplats. Denna information skickas också ut till media och ett antal berörda, till exempel länets nätverk av kommunikatörer (kommuner, myndigheter).

Ytterligare en regional samverkanskonferens kommer att äga rum under förmiddagen på fredag den 13 december.

SMHI om prognosen för Västerbotten

Västerbottens län inland: Varning klass 2 stormbyar
Sent torsdag kväll kortvarigt nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s, i den södra delen risk stormbyar ca 25 m/s.

Västerbottens läns kustland: Varning klass 2 stormbyar
Natten till fredag kortvarigt nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s, i den södra delen risk för stormbyar ca 25 m/s.

Så här definierar SMHI en varning av typen Klass 2

Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Länkar till ytterligare information

http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar

http://www.dinsakerhet.se/Naturens-paverkan/Storm/

http://www.krisinformation.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.