Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen har ny organisation

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 13:13 CEST

Länsstyrelsen arbetar från och med år 2006 i en ny organisation. Syftet med den nya organisationen är att effektivisera arbetet, strukturera och tydliggöra ledarskap och kommunikationsvägar samt skapa effektivare beslutsstruktur. I den nya organisationen bedrivs verksamheten inom sex avdelningar och 25 funktioner.
Särskilt sakkunniga
Hållbar utveckling
Jämställdhet och integration
Kompetensutveckling Styrelsen
Landshövding
Länsråd
Länsledningens samordnare Strukturfondsavdelningen
Miljöprövningsdelegation

Ledningsgrupp
(Landshövding, Länsråd, Avdelsningschefer, Särskilt sakkunniga, Länsledningens samordnare)
Administrativa avdelningen
Beredskap
Diarie
Information
IT/GIS
Personal/ ekonomi
Service Landsbygds-avdelningen
Fältkontroll
Företag
Jordbruksstöd
KULM
Regionalekonomi
Veterinär och bygg Miljö- och samhällsbyggnads-avdelningen
Förorenade områden
Kulturmiljö
Miljöskydd
Plan och bostad Natur-avdelningen
Fiske
Land och miiljömål
Naturtillsyn
Områdesskydd
Områdesskötsel
Vatten Rätts-avdelningen
Förvaltning
Körkort
Sociala

Här finner du en lista över vilka som är chefer för de olika avdelningarna och vilka som är ansvariga för de olika funktionerna:

Särskilt sakkunniga
Jämställdhet Emma Johnsson
Hållbar utveckling Clas Jerneck
Kompetensutveckling Birgitta Holm

Administrativa avdelningen
Avdelningschef Claes Nohlberg
Beredskap Björn Harringer
Service Maarit Utriainen
IT/GIS Lars Svensson
Diarie Anna-Lena Carlsson
Information Niclas Beermann
Personal/Ekonomi Allan Andersson

Strukturfondsavdelningen
Avdelningschef Claes Nohlberg

Landsbygds och regionalekonomiska avdelningen
Avdelningschef Lars Sandberg
Jordbruksstöd Bengt Olsson
Fältkontroll Leif Fritjofsson
Kulm Thordis Samuelsson
Veterinär och bygg Marie-Louise Sjöberg
Företag Christer Frennberg
Regional ekonomi Jan Enler

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
Avdelningschef Annelie Johansson
Miljöskydd Emma Willaredt
Förorenade områden Anna Paulsson
Kulturmiljö Tomas Areslätt
Plan och bostad Lars Fransson

Naturavdelningen
Avdelningschef Ola Broberg
Land och miljömål Henrick Blank
Områdesskydd Malin Samuelsson
Områdesskötsel Johan Rova
Naturtillsyn Anders Skarstedt
Fiske Anton Halldén
Vatten Bernard Jaldemark

Rätts och socialavdelningen
Avdelningschef Bengt Josefsson
Sociala frågor Iris Dovrèn-Råsbrant
Körkort Susanne Martin
Förvaltning Ben Heimdal

Kontaktinformation
Malin Lingefelt
Pressekreterare
Telefon: 036-39 52 61
Mobil: 070-339 53 01
E-post: malin.lingefelt@f.lst.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 036-39 50 00 (vx)
Fax: 036-12 15 58
E-post: lansstyrelsen@f.lst.se

Aktuellt
Högupplöst organisationsplan
http://www.f.lst.se/download/18.9c93910a6cf46369800048/orgskiss%2B2006.pdf