Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbotten skärper fiskereglerna i populära fiskevatten

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2009 09:47 CET


Inför fiskesäsongen 2009 skärper Länsstyrelsen fiskereglerna i tre populära fiskevatten inom Kiruna kommun. I Välijokk innebär detta att fisket läggs i träda under ett antal år.

Fisketrycket i vissa populära fiskevatten i fjällvärlden har tydligt ökat de senaste åren. Fiskevatten som tidigare var väl bevarade hemligheter för ett fåtal initierade sportfiskare bland ortsbefolkningen sprids i dag via tidningsartiklar, tv-program och Internet till en allt vidare krets. I dagens mediamiljö kan tidigare okända vatten på några få år vinna status som toppvatten och antalet besökande sportfiskare kan flerdubblas.

Länsstyrelsen har på senare år följt utvecklingen i framförallt vattendragen Rautasätno, Välijokk och Laevasjokk i Kiruna kommun.

- Vi har sedan några år fått indikationer på att trycket på dessa vatten tydligt har ökat och nu har vi bedömt att det är läge lätta på trycket där. Skälet till detta är inte enbart fiskebiologiskt utan vi tittar också på markslitage och nedskräpning, säger Dan Blomkvist, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen betonar att det inte handlar om dåligt beteende hos de besökande sportfiskarna, utan snarare om flera olika bidragande orsaker.

- Även om varje fiskare bara lämnar efter sig enstaka plastpåsar eller tomburkar blir det till slut ett problem om det är allt för många fiskare. Samma sak gäller lägerplatser där enstaka läger inte är ett problem men om samma kulle får härbärgera fem läger under en sommar och detta upprepas i flera år så kommer marken att slitas, säger Dan Blomkvist.

Berörda fiskevatten

En sträcka av Välijokk (rödfärgad, område 28 på bifogad karta) får fiskeförbud året om, medan en sträcka på Laevasjokk och två sträckor på Rautasätno blir renodlade flugfiskevatten med en fångstbegränsning på högst en fisk per fiskare och dag. Sträckorna är utformade för att lätta på trycket efter de mest populära sträckorna, samtidigt som hänsyn tagits till vinterfisket i Koulesjaure och de stugbebyggda och mer vägnära delarna av Rautasätno.

Tydliga signaler till sportfiskare och helikopterföretag

Länsstyrelsen är väl medveten om att renodlade flugfiskesträckor och hårda fångstbegränsningar inte är någon garanti för minskat fisketryck, utan i vissa fall kan attrahera vissa fiskarkategorier. Trots det har man valt att införa dessa regler.

- För Laevas och Rautas har vi valt en mjukare linje men hoppas ändå att signalen ut till sportfiskarna och de lokala helikopterföretagen ska vara tydlig. Om vi inte ser att trycket minskar här kommer vi att gå in med hårdare regleringar, säger Dan Blomkvist.

Ett liknande resonemang fördes kring Lainioälven, där fisketrycket ökat tydligt de senaste åren. Den förväntade ökningen av uppvandrande lax tillsammans med att Lainioälven har lanserats hårt i fiskemedia gör att Länsstyrelsen förväntar sig ytterligare ökat fisketryck i detta vatten. Däremot har inga beslut fattats om några skärpningar i år.

- Vi håller Lainioälven under noga uppsikt och även här vill vi skicka en tydlig signal till sportfiskarna och de turistföretag som nyttjar vattnet. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi att bli tvungna att gå in med betydligt hårdare regleringar än vad som gäller nu, säger Dan Blomkvist.

För mer information kontakta:

Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent, tel. 0920-960 94 eller 070-3096094