Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen informerar om EU-stöd till jordbruket

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:45 CET

Ansökningsperioden för EU:s jordbrukarstöd har inletts och Länsstyrelsen erbjuder information om de olika ersättningarna, stödvillkoren och hur man ansöker. Informationsträffar hålls runt om i länet, men också SAM Internetkurser, blankettmottagningar och telefonservice.

I Gävleborg ansöker drygt 3 000 lantbruksföretag om EU:s jordbrukarstöd varje år. Länsstyrelsen beslutar årligen om utbetalningar i storleksordningen 250 miljoner kronor. Jordbrukarstöden har stor betydelse för landsbygden och lantbruket i länet. Den globala ekonomin och produktionsförhållandena i Sverige har satt det svenska jordbruket under stor press. Ersättningarna till jordbruket har utvecklats till att vara en betydande del i lantbruksföretagens ekonomi.

Det finns ett flertal olika stöd och ersättningar. Gårdsstödet, som är det största stödet i länet, kan lantbrukaren få för all jordbruksmark som denne förfogar över oavsett vad som produceras på marken. Miljöersättningarna är också viktiga i vårt län. De innebär att lantbrukaren får en ersättning för miljövård av öppna betesmarker, slåttervallar och kulturmiljöer. Ersättningen blir större om man har betande djur.

År 2007 innebär starten för Sveriges nya landsbygdsprogram. En central del i programmet är miljöersättningarna som är femåriga skötselåtaganden. På informationsträffarna kommer Länsstyrelsen att poängtera förändringarna som skett i och med det nya landsbygdsprogrammet eftersom många lantbrukare kommer att söka nya skötselåtaganden i år.

Mer att läsa om EU:s jordbrukarstöd och nya landsbygdprogrammet finns på www.x.lst.se under ämnesområde Lantbruk.

Informationsträffar
Forsa 28 feb kl. 10-13 (Folkhögskolan)
Bollnäs 1 mars kl. 19-22 (Folkhögskolan)
Kungsgården 6 mars kl. 19-22 (Birgittagården)
Gysinge 12 mars kl. 10-13 (Gysinge Herrgård)
Bergsjö 13 mars kl. 10-13 (Bergsjögården)
Ljusdal 14 mars kl. 10-13 (Gyllene Hästen)

För mer information kontakta:
Lina Norrlund
026-17 11 47