Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen kritisk till sänkning av hastigheten på väg E4

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 13:10 CEST

Trafikverket vill sänka den högst tillåtna hastigheten från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen på 20 vägavsnitt runt om i Västerbotten. 160 kilometer väg omfattas av förslaget, en tredjedel av sträckan, 6 mil, finns på länets pulsåder E4 mellan Umeå och Skellefteå. Länsstyrelsen är kritisk till förslaget i sitt yttrande till Trafikverket.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att: 

” I ett län av Västerbottens storlek innebär de föreslagna hastighetsgränserna en successiv regionförminskning där medborgare och näringsliv drabbas av högre restidskostnader”.

Länsstyrelsen betonar att såväl kommunerna som bostads- och arbetsmarknaden påverkas negativt: 

”Hastighetssänkningen på en nästan 6 mil lång sträcka på E4 mellan Umeå och Skellefteå kommer att innebär att dessa kommuner kommer längre ifrån varandra, något som ur ett tillgänglighetsperspektiv inte är godtagbart. Effekten blir en strypning av länets viktigaste pulsåder. Förändringen kommer att påverka bostads- och arbetsmarknaden negativt. Utflyttningsrisken blir störst för orter som Robertsfors, Ånäset och Lövånger eftersom en stor del av alla som bor där pendlar längs E4 till Skellefteå eller Umeå”.

– Det är uppenbart att Trafikverkets arbete med att nå nollvisionen i trafiken inte har inriktats på att förbättra vägstandarden, utan endast handlar om sänkta hastigheter. Det blir en effektiv minskning av möjligheten till arbetspendling och är inte acceptabelt, säger landshövding Magdalena Andersson.

I stället för att sänka hastigheterna måste trafiksäkerheten höjas på det utpekade vägnätet genom riktade investeringar Det bästa sättet att undvika kollisioner är genom mötesseparering, om det byggs på dessa sträckor kan i stället hastigheten höjas till 110 km/h och restiderna sänkas.

Länsstyrelsens yttrande till Trafikverket

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Mikael Bergström
Handläggare för Ledningsstöd
010-225 44 75
mikael.bergström@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.