Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen om att flytta vargar till länet: Rätt att sätta in nya vargar på två ställen i Örebro län

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 15:24 CET

Länsstyrelsen i Örebro län säger ja till att införliva inflyttande vargar till Örebro län och
instämmer i Naturvårdsverkets förslag att två utsättningsområden i länet är ett rimligt och
konkret mål för att förbättra vargstammens långsiktiga livskraft.

Utplaceringar kan göras i första hand med vargar som kommit från öst in i svenska
renbeteslän och i andra hand med hjälp av valpar från särskilda varghägn.
Val av områden och platser i länet kan avgöras i en medborgarprocess och beslutas av
Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation.
– En medborgarprocess är ett sätt att få största möjliga lokala förankring där berörda människor får
komma till tals, säger landshövding Rose-Marie Frebran.

I dag måndag har landshövding en undertecknat Länsstyrelsens yttrande på de två remisser som Naturvårdsverket lämnade för en månad sedan. Naturvårdsverket ville ha Länsstyrelsens synpunkter på de kriterier för var vargar ska kunna placeras, hur genomförandet ska gå till och vilka vargar som ska placeras ut.

Länsstyrelsen i Örebro län betonar att processen med att välja områden och platser där vargar ska placeras ut måste ta få ta tid och att besluten förankras noggrant. Man poängterar också att de inflyttande vargarna måste följas upp kontinuerligt genom GPS-märkning och ökad insamling av DNA-prover.

Bakgrunden till det förslag från Naturvårdsverket som Länsstyrelsen yttrar sig över är det
riksdagsbeslut som togs för drygt ett år sedan och som innebär att Sverige ska ha en livskraftig vargstam med god genetisk status och att högst 20 vargar som ökar den genetiska variationen ska införlivas i den befintliga populationen Det betyder inte att det ska bli fler vargar utan en friskare stam.

Länsstyrelsen skriver i sitt svar till Naturvårdsverket att inplaceringen i första hand ska göras genom att flytta ned vargar som vandrat in naturligt till norra Sverige. Detta sker dock så sällan att man måste använda fler metoder. Att byta valpar mellan vargar i djurparker och vilda vargar kan vara ett bra sätt anser Länsstyrelsen.
– Då har man bra kontroll på sjukdomar och vilka gener som sätts in i vargstammen. Detta innebär samtidigt att vargar sätts in i områden som redan har varg, en väsentlig skillnad från att sätta in en varg i ett helt nytt område, anser Per Wedholm, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

För mer info: Länsstyrelsens rovdjursansvarige Per Wedholm,. 019 19 35 96.