Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen positiv till att sätta ut vargvalpar i befintliga lyor

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 14:15 CET

Länsstyrelsen i Stockholms län vill placera ut vargvalpar i befintliga lyor för att stärka den vilda svenska vargstammen - men bara om det kan styrkas att ungarna accepteras av de vilda föräldradjuren och inte lämnas åt sitt öde. Länsstyrelsen är däremot tveksam till förslaget att placera ut vuxna vilda vargar som importerats från andra länder. Vargstammen i Sverige härstammar från ett mycket litet antal individer och inaveln är ett växande problem. Länsstyrelsen i Stockholms län har ombetts komma med synpunkter på Naturvårdsverkets förslag om hur stammen ska kunna ges en genetisk förstärkning. Av de metoder som Naturvårdsverket redogör för i sitt förslag bedömer Länsstyrelsen utplacering av vargvalpar från nordiska djurparker i befintliga lyor som den mest framkomliga vägen. - Erfarenheter från försök med vilda vargar visar att föräldradjuren oftast välkomnar ytterligare valpar i en redan befintlig kull, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Det finns dock osäkerhet förknippad med metoden. När människor besökt en varglya brukar föräldradjuren vanligtvis flytta valparna. Frågan är hur man då minimerar risken för att de nya valparna, som föräldradjuren inte hunnit knyta an till, lämnas kvar i den gamla lyan. - Vår bedömning är att ytterligare kunskap behövs på just detta område innan några försök till utplacering genomförs. Bortsett från det rent etiska problemet är ju varje utsatt valp förenad med höga kostnader för staten, säger Hanna Dittrich Söderman. Naturvårdsverket presenterar också en idé om att placera ut vuxna vargar från till exempel Ryssland. Länsstyrelsen är av flera anledningar tveksam till en sådan lösning. Skulle detta ändå genomföras anser Länsstyrelsen att utplacering bör ske i områden där det i dag bedrivs licensjakt på varg. Tanken med den förda rovdjurspolitiken är inte att omfördela vargstammen utan att både öka acceptansen för varg och på sikt få en friskare vargstam. En utplacering av vuxna vargar i områden utan möjlighet till licensjakt kan innebära att allmänhetens acceptans för rovdjurspolitiken försämras avsevärt. - Detta förutsätter dock att de utplacerade vargarna fredas från jakt tills de hunnit bli en aktiv del av aveln. Att satsa hundratusenstals kronor på att sätta ut en varg som sedan genast blir skjuten är ingen bra lösning, säger Hanna Dittrich Söderman. >>Läs Länsstyrelsens remissvar här >>Ladda ner högupplöst bild på vargvalp från Rialareviret här (Foto: Länsstyrelsen) För kontakt och mer information: Hanna Dittrich Söderman, miljöavdelningens enhet för naturvård. Tfn 08-785 51 41. Olle Castelius, presschef. Tfn 08-785 45 50, 076-785 45 50. Gå till Länsstyrelsens pressmeddelandearkiv Med vänliga hälsningar Olle Castelius Länsstyrelsen ska som regeringens företrädare i länet bidra till att Stockholmsregionen är en attraktiv plats att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. www.lansstyrelsen.se/stockholm