Länsstyrelsen i Västernorrland

Länsstyrelsen presenterar färsk klimat- och sårbarhetsanalys

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 13:45 CEST

Länsstyrelsen har låtit SGI, Statens geotekniska institut och SMHI göra en analys för att peka ut områden eller platser i länet där det finns risker för skred, ras, slamströmmar, erosion och översvämning, som kan medföra skador på bebyggelse, infrastruktur eller samhällsviktig verksamhet.

Analysen kommer att presenteras för ett 80-tal representanter för länets kommuner, Trafikverket, kraftbolag, skogsbolag, skogsförvaltare och kommunala bolag.

Tid: Fredag den 15 oktober 2010 kl. 10.00-12.00

Plats: Församlingsgården, Franzéngatan 18, Härnösand

För presentation svarar Jan Fallsvik, SGI och Dan Eklund, SMHI.

Analysen kan ligga till grund för en värdering av risker för bebyggelse, väg- och järnvägsinfrastruktur, industrier med miljöfärlig verksamhet, dammar, deponier och föreorenad mark.

Media är välkommen att ta del av presentation.

För mer information kontakta Lena Fröberg tel 0611-34 91 12 eller 073-274 80 95.