Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen renoverar Bergkvara ruin

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2017 11:14 CEST

Under hösten 2017 kommer Länsstyrelsen genomföra underhållsarbeten på Bergkvara ruin. Det innebär att området närmast ruinen kommer stängas av för besökare från och med 1 augusti 2017.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för länets fornlämningar och får enligt Kulturmiljölagen vidta de åtgärder som behövs för att skydda och vårda en fornlämning. Det är viktigt att Bergkvara ruin underhålls, inte minst från säkerhetssynpunkt, för att allmänhetens tillgång till ruinen ska tryggas.

Bergkvara ruin restaurerades senast 2009. Arbetet som ska genomföras i höst omfattar främst putsunderhåll och utbyte av trasiga tegelstenar. Länsstyrelsen kommer även sätta upp nya informationsskyltar samt göra i ordning gången fram till ruinen. Åtgärderna påbörjas redan under sommaren på grund av att putsarbeten är väderberoende och kalkbruket behöver tid på sig att härdas innan vintern kommer. Bergkvara ruin öppnas åter för besökare under februari 2018.

Bergkvara gods, som ligger strax väster om Växjö stad, var under senmedeltiden ett av Nordens största godsbildningar. Här lät Arvid Trolle under slutet av 1400-talet uppföra ett stenhus i sex våningar med hängtorn. Ruinen efter stenhuset är idag ett välbesökt turistmål och även skyddad som fornlämning. Hela godsmiljön är en kulturmiljö av riksintresse.

Kontakt:
Veronica Trygg
Kulturmiljöhandläggare
010- 223 74 27
veronica.trygg@lansstyrelsen.se

Heidi Vassi
Länsantikvarie
010- 223 74 88
heidi.vassi@lansstyrelsen.se

Sune Jönsson
Fornvårdskonsult
070- 863 11 44 

Mer information om Bergkvara ruin och den riksintressanta kulturmiljön finns på Länsstyrelsen hemsida:

www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturmiljoprogram/vaxjo/Pages/bergkvara.aspx

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se