Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen säger ja till sanering av golvbjälklaget i Bergs kyrka

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2015 10:16 CEST

Bergs kyrka har sedan 2009 varit stängd på grund av ett skadligt inomhusklimat som beror på gifter från tryckimpregnerat virke. Länsstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 att säga ja till Växjö pastorats ansökan om sanering av golvbjälklaget i Bergs kyrka och att lägga ett nytt träbjälklag. Åtgärden kommer att innebära att befintliga läktarunderbyggnader rivs samt att fast inredning och inventarier tillfälligt flyttas för att bevaras.

- Från kulturhistorisk synpunkt är det viktigt att kyrkan används, hålls öppen för församlingsbor och allmänhet samt fungerar som en kyrkobyggnad. Det är genom att kyrkan används som den bäst vårdas och bevaras, säger kulturmiljöhandläggare Veronica Trygg.

Växjö pastorat ansöker även om att bygga nya läktarunderbyggnader för att få in församlings-verksamheten i kyrkan. Dessa behandlar Länsstyrelsen separat efter att pastoratet lämnat in förslag på hur kyrkorummet ska förändras.

Mer information kan ges av:

Veronica Trygg, kulturmiljöhandläggare, tel. 010-22 37 427, veronica.trygg@lansstyrelsen.se

Heidi Vassi, länsantikvarie, tel. 010-223 74 88, heidi.vassi@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se