Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen säger nej till förslaget att lägga ned tingsrätten i Hudiksvall

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 11:05 CEST

Länsstyrelsen ställer sig kritisk till förslaget om nedläggning av tingsrätten i Hudiksvall. Länsstyrelsen menar i sitt yttrande till Justitiedepartementet att en nedläggning skulle innebära stora konsekvenser både för den regionala utvecklingen och samhällsservicen till medborgarna.

- En nedläggning skulle få negativa konsekvenser för utvecklingen i regionen och innebära en försämring för såväl allmänheten som näringslivet om man ser till samhällsservicen. Tingrätten i Hudiksvall är en stor och viktig arbetsplats i Hälsingland och spelar en viktig roll för kommunens utveckling, säger landshövding Christer Eirefelt.

Om nedläggningen genomförs finns en risk för att utbudet av advokat- och andra juristtjänster drastiskt minskar. Det skulle också innebära långa reseavstånd för de som bor i den norra delen av länet och som ska delta i en rättsprocess samt ge högre kostnader för respektive mål.

Hudiksvalls tingsrätt hanterar en relativt stor volym brottmål och tvistemål jämfört med andra tingsrätter i norra Sverige. Uppföljningar som gjorts visar att tingsrätten i Hudiksvall väl uppfyller verksamhetsmålen och att man har den näst billigaste kostnaden per mål i jämförelse med övriga domstolar i landet.

- Vi ställer oss positiva till förslag i de delar av betänkandet som handlar om att utveckla samordningen mellan de berörda myndigheterna och att öka användning av videokonferensteknik. Dessa förslag borde dock öka möjligheterna att behålla domstolar på flera platser i länet istället för att leda till neddragningar.

Länsstyrelsens yttrande

För mer information, kontakta:
Christer Eirefelt, tel. 026-17 13 20, 070-604 29 11 och Sture Sandberg, regional utveckling, tel. 026-17 12 66, 070-532 95 72.