Länsstyrelsen i Västernorrland

Länsstyrelsen satsar 315 000 kronor till utveckling av Ånge bangård

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 11:46 CET

Länsstyrelsen har beviljat projektstöd till Ånge kommun för utveckling av Ånge bangård med 315 000 kronor.

Projektets ska möjliggöra en ökad logistiskverksamhet kring Ånge bangård. En omlastnings- och mellanlagringsyta kommer att anläggas i anslutning till de södra delarna av befintligt bangårdsområde. Utvecklingen av bangården ger möjlighet för aktörer inom transportbranschen att utöka verksamheten i Ånge och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Projektet är viktigt för att stärka Ånges position som knutpunkt mellan norra stambanan och Mittbanan samtidigt som den ökade efterfrågan på spårbundna transporter kan ge nya arbetstillfällen i Ånge.

— Satsningen i Ånge är viktig för länets företag och industrier för att hitta effektiva och miljövänligare transporter. Samtidigt vill vi stödja satsningar som kan bidra till utveckling av verksamheter som kan växa. Detta är särskilt viktigt med bakgrund av Postens nedläggning i Ånge, säger landshövding Bo Källstrand.

För fler kommentarer kontakta Landshövding Bo Källstrand tel 070-191 64 44.

För mer information om stödet och projektet kontakta sektionschef Magnus Karlsson tel 0611-34 90 77 eller 070-191 22 49.