Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen satsar på klimatsmart lantbruk

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:24 CEST

Länsstyrelsen i Uppsala har beviljat ca 150000 kronor för ett klimatprojekt som vänder sig till lantbrukare i länet. En rad aktiviteter som kurser och studiebesök planeras under året och ett upptaktsmöte genomförs den 16 april i Uppsala. Huvudansvariga för projektets genomförande är Uppodlarna, Ekologiska lantbrukarnas regionförening för hela Uppland.

Projektet Klimatsmarta lantbruk genomförs inom ramarna för Landsbygdsprogram för Sverige vilket finansieras gemensamt av svenska staten och EU.

Syftet med projektet är att öka kunskapen hos länets lantbrukare om livsmedelsproduktionens påverkan på klimatet, men också att aktivt stimulera lantbrukare till att genomföra olika förändringar i riktning mot ett klimatsmartare jordbruk på den egna gården.

Inbjudan till projektet har gått ut till samtliga ca 3600 lantbrukare som finns i Länsstyrelsens register.

Torsdagen den 16 april genomförs det första mötet. Det blir både faktaspäckade föreläsningar och diskussioner om önskemål inför fortsättning på projektet. Föreläsare blir Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi på Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet samt Oscar Franzén, klimat och energiexpert på Ekologiska Lantbrukarna.

Var: Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14, Uppsala

När: Torsdagen den 16 april kl. 13.00-17.00.

Media hälsas välkomna!

Kommande möten: 26 maj på Almunge Prästgård, medlem i Sju Gårdar som levererar ekologisk mjölk till butiker i Uppsalatrakten. Teori varvas med en gårdsvandring där man i praktiken studerar gårdens energianvändning.

I juli blir det en fältvandring med tema markens kolbalans. Hur mycket koldioxid binds egentligen in i åkermark och naturbetesmark och hur kan man påverka denna mängd?

Sammanlagt kommer ett tiotal olika aktiviteter att genomföras under 2009. Huvudansvariga för projektets genomförande är Uppodlarna, Ekologiska lantbrukarnas regionförening för hela Uppland.

För mer information kontakta:

Asnaketch Woldetensaye, ansvarig för målområdet Klimatpåverkan i lantbruket, Länsstyrelsens landsbygdsenhet, tfn 018-19 52 03

Anna Anjou, handläggare vid Länsstyrelsens landsbygdsenhet, tfn 018-19 53 30
Oscar Franzén, klimat och energiexpert, Ekologiska Lantbrukarna, tfn 018-10 10 21, 070-573 43 23