Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen startar kampanj för radonsanering i villor

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 10:57 CEST

I flera år har småhusägare kunnat söka bidrag från Länsstyrelsen för att sanera sitt hus från radon. Intresset har dock varit svagt.

- Den 13 oktober drar vi därför igång en kampanj i Jönköpings län för att informera om radonens hälsoeffekter och möjligheter att få bidrag till saneringsåtgärder, säger länsarkitekt Lars Fransson.

En småhusägare kan få upp till 15 000 kronor i bidrag för radonsanering. Trots att bidraget har funnits i sin nuvarande form sedan den 1 januari 2003 har få personer ansökt om pengar. Det har fått regeringen att reagera, som har gett Boverket i uppdrag att göra någonting åt saken. Boverket har i sin tur fördelat pengar till landets länsstyrelser för att på länsnivå informera om radonets skadliga inverkningar på hälsan och om de pengar som finns att söka. I Jönköpings län startar insatserna med en annonskampanj i länets lokaltidningar den 13 oktober.

- Det går att minska radonhalten rejält med rätt åtgärder. Oberoende om radonet kommer från marken eller byggmaterialet. Det viktiga är att villaägare mäter radonhalten under vintermånaderna, säger Lars Fransson.
Den som vill mäta radonhalten i sitt hus ska vända sig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande för att skaffa mätdosor. Bidrag för radonsanering i villa söks hos Länsstyrelsen. På www.radonguiden.se finns svar på de flesta frågorna om radon.

Kontaktpersoner
Om bidraget:
Lars Fransson
Länsarkitekt
Telefon: 036-39 50 26
E-post: lars.fransson@f.lst.se

Om hälsoeffekter:
Annelie Johansson
Miljöskyddsdirektör
Telefon: 036-39 50 72
E-post: miljo@f.lst.se

Vidare läsning
www.radonguiden.se