SVEKATT

Länsstyrelsen tillät illegal jakt. 100 katter ihjälskjutna

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2013 13:49 CEST

 I slutet av maj 2012 fick länsstyrelsen i Stockholm kännedom om en man som hade ett stort antal katter, många av dem sjuka och utmärglade. Grannen hade även funnit döda katter på ägorna. Mannen bodde sedan många år tillbaks illegalt på kommunens mark och Kronofogden har fått i uppdrag att avhysa mannen. Under sommaren och hösten kommer fler anmälningar in och antalet  katteruppskattas till mellan 40-50 stycken. Trots de inkomna uppgifterna dröjer det mer än fyra månader innan Länsstyrelsen agerar och gör en kontroll av mannens katthållning som kritiseras på flera punkter. Vidare framkommer att denna problematik pågått sedan 2002.
Någon vecka senare ringer mannen Länsstyrelsen och berättar att han tillsammans med en bekant skjutit 30 katter. Katterna har avlivats med hagelgevär. Männen har tidigare avlivat 30 kattungar tillsammans. Dock finns det ytterligare 15-20 katter kvar att skjuta.Trots att jaktlagen stadgar att enbart markägaren i detta fall kommunen är jakträttsinnehavare reagerar inte tjänstemannen vid Länsstyrelsen på den illegala jakten. Tvärtom uppmuntras mannen att fortsätta leka vilda western på kommunens mark.Nu har katterna blivit skrämda av allt skjutande och det blir allt svårare att få tag i dem, men mannen får ända till början av mars på sig för att åtgärda problemet. Enligt beslutet framhålls särskilt mannens stora vilja att förbättra sin djurhållning som skäl till att blodbadet får fortsätta med Länsstyrelsen goda minne.

I diskussioner med Länsstyrelsen har mannen överenskommit att han får behålla nio katter och i början av april meddelar mannen att alla katter är skjutna och att han enbart har nio egna katter nu.  Elva månader och runt 100 illegalt avlivade katter senare avslutar Länsstyrelsen fallet utan att kontrollera mannens uppgifter.

Enligt uppgift finns det nu  i juli 2013, tre månader senare minst tio vuxna katter, en dräktig hona samt  fem /sex  kattungekullar med sina mammor på fastigheten.

Varför gör SVEKATT en JO-anmälan?


Enligt SVEKATTs mening har Länsstyrelsen grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt djurskyddslagens intentioner. Att en djurägare på egen hand tillåts att illegalt skjuta och avliva katter med myndighetens goda minne kan inte vara förenligt med myndighetens uppdrag.

 


Svenska Kattskyddsförbundet-SVEKATT är ett rikstäckande förbund som organiserar katthjkälpsorganisationer som arbetar enligt NO-KILL principen.