Kungälvs kommun

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen för Kongahällatomten i Kungälv

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:41 CET

Länsstyrelsen upphävde i sitt beslut 22 februari de båda detaljplanerna för Kongahälla västra och södra i Kungälv av formella skäl. De både detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige 1 juli 2010, efter dialog med bland andra Länsstyrelsen. Planerna överklagades av Hemmakväll, ICA Fastighets AB och MAXI.

Länsstyrelsen anger som skäl för sitt upphävande att kommunen borde ha genomfört en ny utställning efter det att den ursprungliga planen delats upp i tre delar, detta krävs när det rör sig om en väsentlig förändring av planen. Vilket Länsstyrelsen kommit fram till att det gör vid sin juridiska bedömning.

– Beslutet är tråkigt, för Kungälv behöver fler bostäder och utveckling av handeln, säger Henrik Haglund, kommunens mark- och exploateringschef. Nu kommer vi att analysera Länsstyrelsens beslut för att se hur vi går vidare.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

 

Kommentarer:                                                    Politiska kommentarer

Henrik Haglund                                                    Ove Wiktorsson

Mark- och exploateringschef                                 Ordf. Samhällsbyggnadsutskottet

070-3000921                                                         0708-22 83 46