Länsstyrelsen i Västernorrland

Länsstyrelsen vill att länets yrkesfiskare ska undantas från ålfiskeförbud

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:35 CET

För att rädda den akut hotade och numera rödlistade ålen vill Fiskeriverket införa kraftiga begränsningar av ålfisket i svenska vatten från 1 januari 2007. Verket föreslår i praktiken ett totalförbud, men med möjligheter till dispens för de yrkesfiskare som under åren 2003-2005 tagit upp minst 400 kg per år.

Av länets 30-tal yrkesfiskare är det 8 som också fiskar ål. Tillsammans fångar de årligen ca 1,5 ton ål att jämföra med det totala svenska ålfisket på 578 ton per år.

I ett yttrande idag till Fiskeriverket håller länsstyrelsen med om att åtgärder måste till för att säkerställa ålens fortlevnad. Men att inskränkningarna i fisket bör sättas in där fisket är som störst. Länsstyrelsen föreslår därför att de yrkesfiskare i Bottenhavet som redovisat ålfångster under tidigare år bör få dispens för fortsatt fiske med små ålryssjor även om fångsterna inte uppgått till 400 kg per fiskare och år.

- Fisket utefter Västernorrlands kust är mycket hårt drabbat av säl- och skarvskador varför alla möjligheter måste tas för att fiskarena ska kunna överleva, säger länsfiskekonsulent Ivar Sundvisson. Därför kan en fångst av säg 200 kg ål för en enskild fiskare vara av mycket stor betydelse. Värdet av denna fångst blir efter förädling kanske 10.000 kronor.

Fiskeriverkets förslag innebär också att allt fritidsfiske efter ål förbjuds från januari 2007.

För ytterligare information kontakta Ivar Sundvisson tel 0611-34 90 29 eller 070-653 38 36.