Sveriges Kommuner och Landsting

Länsstyrelsens LSS-rapport undermålig

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:44 CET

Sveriges Kommuner och Landsting riktar skarp kritik mot Länsstyrelserna med anledning av rapporten om LSS, "Riktlinjer - till hjälp eller stjälp". Det finns anledning att ifrågasätta rapportens slutsatser, menar organisationen i en skrivelse till regeringen.

– Vi välkomnar en seriös och konstruktiv kritik av verksamheten, men kritiken bör ha stöd i lagstiftningen, säger Hans Ekman, chef för juridiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Mycket av den kritik som i rapporten riktas mot kommunerna saknar stöd i lagtext eller i rättspraxis. Kommunerna kritiseras trots att det i vissa fall är omöjligt att uttala sig om vad som är en korrekt tolkning av lagstiftningen. De får också kritik för riktlinjer, fast de är helt i linje med gällande rättspraxis.

– Med en slutsats som innebär så pass allvarligt klander måste man kunna kräva ett bättre underlag, konstaterar Hans Ekman. Därför är det viktigt att vi nu påtalar dessa kvalitetsbrister för regeringen, som ju har beställt undersökningen.

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en svår lag för kommunerna att tillämpa. Uttalanden i lagstiftningens förarbeten överensstämmer inte alltid med det som står i lagtexten, vilket försvårar handläggningen. Även domstolarna har svårt att tolka lagen, vilket har resulterat i olika domslut när det gäller LSS-relaterade fall.

– Det är denna oklarhet som har bidragit till att kommunerna antagit riktlinjer, säger Hans Ekman. De har använts för att underlätta för handläggarna att kunna göra likvärdiga och rättvisa bedömningar.

– Vi försvarar inte eventuella fel och brister i riktlinjerna, men menar ändå att det är anmärkningsvärt att det är riktlinjernas utformning, och inte den praktiska tillämpningen, som tillsynsmyndigheten väljer att granska och kritisera. Och dessutom att det sker på ett oseriöst sätt.

Läs mer i förbundens skrivelse (word-fil).
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=44308&FileID=148131&NAME=Lst+granskning+av+riktlinjer+LSS+nr+2.doc

För mer information: förbundsjurist Ellinor Englund, avdelningen för juridik,
Tfn 08-452 75 46, Mobil 070-379 75 46, ellinor.englund@skl.se

Bifogade dokument
Lst granskning av riktlinjer LSS nr 2.doc Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse (word-fil)
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=406&A=44308&FileID=148131&NAME=Lst+granskning+av+riktlinjer+LSS+nr+2.doc