Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsens nya rapport om kvinnor och män i kommunpolitiken: Makten kretsar runt männen

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 10:30 CET

Ännu är det en bit kvar till jämställdhet i kommunpolitiken i länet. Det framgår i den rapport om könsfördelningen i de nytillsatta politiska organen i länet som Länsstyrelsen i Örebro län nu presenterar. Bland samtliga folkvalda politiker är det förvisso en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Men på de mer inflytelserika uppdragen dominerar fortfarande männen. 70 procent av ordförandeposterna innehas av män.

– Generellt bland förtroendevalda är det nära 50-50. Men detta är dessvärre inte samma sak som jämställt eller likartade förutsättningar för män och kvinnor, säger jämställdhetsexpert Kerstin Lillje på Länsstyrelsen.
– Det är kring ordförandena som makten kretsar. Och det är framför allt kring nätverken mellan maktens aktörer som besluten formas. Vad vi kan göra är att rikta ljus på fakta, framhåller Kerstin Lillje.

Efter höstens val är 47 procent av de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige kvinnor och 53 procent är män. Redan under de två föregående mandatperioderna var kommunerna i hög grad jämställda om man ser till den totala fördelningen av kvinnor och män.

Fortfarande finns det dock brister i jämställdheten. Medan det överlag råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland politikerna, är det påtagligt att jämställdheten blir sämre ju högre upp i den politiska hierarkin man kommer. På de mest inflytelserika posterna är alltjämt mansdominansen påtaglig. Över hälften av länets kommunstyrelser har inte en jämställd fördelning mellan kvinnor och män.

Än mer tydlig är den bristande jämställdheten när det gäller ordförandeposter. 70 procent av ordförandena i kommun- och landstingspolitiska nämnder, fullmäktige och styrelser är män.

Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen mot ökad jämställdhet i länet. En viktig del i detta arbete är att synliggöra jämställdhetsläget i länet samt att följa upp de nationella målen för jämställdhet. Ett av dessa mål är att det ska råda en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Studien är ett led i detta arbete.

Läs hela undersökningen, "Kvinnor och män i politiken - om könsbalansen bland de folkvalda i kommuner och landsting efter valet 2006" (pdf) 1,1 MB
http://www.t.lst.se/NR/rdonlyres/17FA9B5F-C1D7-4FBD-B58E-C231D95AD205/0/Jamstalldheten_i_politiken.pdf


För mer information: Länsstyrelsen jämställdhetsexpert Kerstin Lillje, 019-19 35 30, eller utredaren Fredrik Eliasson, 0702-66 85 45.