Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsens styrelse sammanträder

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:37 CET

Den 19 februari sammanträder Länsstyrelsens styrelse. Dagordningen omfattar både besluts- och informationspunkter.
Styrelsemötet innehåller information och beslut om Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Beslut ska fattas om Länsstyrelsens årsredovisning för år 2006 och om Länsstyrelsens budgetunderlag för år 2008-2010. Föredragningslistan innehåller även information om nya landsbygdsprogrammet för länet år 2007-2013.

Kontaktperson

Lena Lindström
Länsledningens samordnare
Telefon: 036-39 50 52
E-post: lena.lindstrom@f.lst.se
Vidare läsning

Föredragningslista
http://www.f.lst.se/omlansstyrelsen/styrelsen/protokoll.4.53324610840afab72800044.html