SmartDocuments Nordic AB

Länsstyrelserna beställer SmartDocuments - kan spara 90.000 timmar per år

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:45 CET

Länsstyrelserna har lagt en beställning på programvaran SmartDocuments. Enligt Länsstyrelsernas egna beräkningar finns potential för dem att spara minst 90.000 timmar varje år, vilket motsvarar ca 50 heltidstjänster. För SmartDocuments är detta en genombrottsorder på den svenska marknaden.

Länsstyrelsernas IT-enhet har under en tid utvärderat SmartDocuments i en pilot. SmartDocuments är ett system för dokumentproduktion samt hantering av dynamiska dokumentmallar, innehåll och grafisk profil. Syftet är att spara tid och pengar genom att korta ledtiden vid framställning av elektroniska dokument. Systemet förser dokumentproducenten med färdiga dokument som är kompletta och korrekta - hög kvalitet med korrekt innehåll och rätt grafiska profil.

Länsstyrelsernas pilottest har fallit mycket väl ut. SmartDocuments uppfyller Länsstyrelsens hårda krav och såväl användare (dokumentproducenter) som mallkonstruktörer är positiva till systemet. Pilottesten har försett Länsstyrelsen med underlag för att kunna räkna fram besparingspotentialen med SmartDocuments, vilket för Länsstyrelsen innebär minst 90.000 timmar per år. Besparingspotentialen blir de facto än större, då alla dokumenttyper inte har medräknats. Utöver en enorm tidsbesparing, ger SmartDocuments även stora kvalitetsvinster.

SmartDocuments erbjuder en koppling till Länsstyrelsernas system för dokument- och ärendehantering, Platina. Denna koppling har omfattats av pilottesten, med mer än godkänt resultat. I en första fas beställs licenser för de 2.000 användare som arbetar i Platina. Totalt är 4.500 anställda på Länsstyrelserna potentiella användare av systemet och ambitionen är att införa SmartDocuments för alla dessa innan 2011 års utgång.

Om Länsstyrelserna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen har en unik ställning i det svenska demokratiska systemet.

Länsstyrelserna är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsens arbete leds av landshövdingen.

Länsstyrelsen är också den mest mångsidiga myndigheten med frågor som spänner över hela samhällsområdet. Här finns därför en mängd olika kompetenser: jurister, biologer, arkitekter, agronomer, jägmästare, ingenjörer, informatörer, arkeologer, socionomer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer med flera.

Länsstyrelsen förenar lång tradition med ett rättssäkert arbetssätt, nytänkande, god service och öppenhet.

Mer information

SmartDocuments Nordic AB

Namn:           Tomas Hydfeldt

Tel:                08-522 278 85

E-post:          thydfeldt@smartdocuments.se

Web:             www.smartdocuments.se

Länsstyrelserna

Kontaktperson kan förmedlas av ovanstående.

Om SmartDocuments Nordic AB

SmartDocuments Nordic AB är ett helägt dotterbolag till holländska High Concept. High Concept är ett dynamiskt och snabbväxande mjukvaruföretag, med aktiviteter i såväl Europa som USA. Vårt mål är att leverera ett tydligt sätt för organisationer att skapa, förbättra, distribuera och arkivera deras ostrukturerade innehåll. För att realisera detta har vi utvecklat en unik, flexibel och framtidsäker mjukvarulösning: SmartDocuments.

Tillsammans med valfria moduler, plug-ins och avancerade integrationer, erbjuder vi en komplett lösning för våra kunders behov av dokumentproduktion samt hantering av innehåll, dokumentmallar och grafisk profil. Över 200.000 människor fördelade över 200 organisationer arbetar dagligen med SmartDocuments.