Sportfiskarna

Länsstyrelserna saknar resurser för tillsyn

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 11:45 CEST

En ny rapport från Sportfiskarna visar på stora brister i länsstyrelsernas arbete med tillsyn och omprövning av vattenverksamheter.

– Undersökningen visar tydligt att det finns stora brister i övervakningen av miljöskadlig vattenverksamhet. Länsstyrelserna har en nyckelroll i uppfyllandet av våra vattenrelaterade miljömål och här har vi naturligtvis en av orsakerna till att vi inte uppnår dessa miljömål. Mer resurser behöver skjutas till långsiktigt, kommenterar Stefan Nyström Sportfiskarnas generalsekreterare.

Vid undersökningen skickades frågor ut till landets samtliga 21 länsstyrelser av vilka 16 svarade. Sammanställningen visar att dagens tillsyn i stort sett är händelsestyrd. Det innebär att länsstyrelserna främst agerar efter direkta anmälningar. Många länsstyrelser uppger att deras resurser inte räcker för att klara av både anmälningar och tillsyn som de ska göra på eget initiativ.

Mer resurser krävs
En överväldigande majoritet av de svarande önskar mer resurser. En bättre lagstiftning och möjligheter till mer egen tillsyn efterfrågas också. Enbart 6 länsstyrelser har överhuvudtaget omprövat vattenverksamheter mellan 2010 och 2012. Elva länsstyrelser uppger att det finns ett behov, stort eller mycket stort behov av omprövningar, samtidigt som 12 stycken anger att möjligheterna är små eller mycket små att genomföra omprövning.

– Ett konkret exempel på länsstyrelsernas bristande resurser är tillsyn och åtgärdande av dammar som saknar tillstånd. Det finns ett väldigt stort antal bristfälliga dammar i svenska vattendrag som utgör definitiva vandringshinder för fisk och som saknar tillstånd. Länsstyrelserna hinner inte med och vandringshindren finns därmed kvar, år efter år, berättar Axel Henckel, jurist på Sportfiskarna.

Sportfiskarna kommer nu att verka för att sprida rapporten mot myndigheter, beslutfattare och departement.

Läs rapporten på: Undersökning av tillsyn av vattenverksamheter

Kontakt: Axel Henckel, 08-410 80 624, axel.henckel@sportfiskarna.se

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.