Finansdepartementet

Länsstyrelsernas gemensamma utveckling till 24-timmarsmyndigheter intensifieras

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 13:50 CET

Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén, som också har regeringens
ansvar för länsstyrelserna, har beslutat att använda 800 000 kronor för
länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt i syfte att utveckla
länsstyrelserna till 24-timmars-myndigheter.

Införandet av 24-timmarsmyndigheter innebär större krav på gemensamt
agerande och samordning mellan länsstyrelserna. Gemensamma lösningar
bör kunna bidra till att öka effektiviteten och kvaliteten i
verksamheten och därmed förbättra servicen till medborgare och
företag.

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till utvecklad och
aktuell länsstyrelseinformation samt underlätta utförandet av tjänster
och dialoger. Utvecklingsarbetet kommer därför koncentreras dels till
utveckling och samordning av länens egna och gemensamma webbplatser,
dels till utveckling av externt orienterade tjänster såväl via Internet
som telefoni.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599

Lena Hellberg
Departementssekreterare
08-4054361