Oxyfi AB

Länstrafiken Mälardalen väljer internetlösning från Oxyfi AB

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 07:50 CET

Länstrafiken Mälardalen har valt systemlösning, drift och övervakning från Oxyfi för att modernisera IT-miljön ombord på sina bussar. Inledningsvis är det 11 stycken bussar som kommer utrustas med internet ombord.

Internetanslutning ombord kan användas till en mängd olika tillämpningar. För Länstrafiken Mälardalen är huvudskälet idag att ge internetuppkoppling till sina resenärer.

Länstrafiken Mälardalen vill med denna satsning göra om restid till värdefull arbetstid, vilket innebär en stor fördel för jobbpendlare jämfört med att ta den egna bilen. På detta sätt hoppas Länstrafiken ta ytterligare flera steg framåt för att nå fördubblingsmålet att öka antalet resor med 100 procent fram till 2020.

Resenärerna ombord på de aktuella bussarna ges utan extra kostnad tillgång till 1 GB data per månad och användare. För resenärer med behov av större datamängd än så finns möjlighet att köpa till extra datavolym via ett s.k. surfkort.Ombord på varje buss finns ett trådlöst WiFi-nät samt en webbportal där Länstrafiken på egen hand styr innehåll och utformning.

Varje månad levererar Oxyfi en detaljerad statistikrapport som bl.a. beskriver antal användare och hur mycket dessa nyttjar tjänsten. Oxyfi ger också 1:st line support till resenärerna ombord.

Om Länstrafiken Mälardalen
Länstrafiken Mälardalen har ansvar för kollektivtrafiken i Sörmland, Västmanland och Örebro län.

Om Oxyfi AB
Oxyfi utvecklar och säljer kommunikationslösningar för moderna persontransportsystem. Företagets teknologi gör det möjligt att bygga trådlösa och fasta nät i tåg, buss, fartyg och terminalbyggnader på ett mycket kostnadseffektivt vis.

Vill du veta mer, kontakta:
Håkan Larsson, VD Oxyfi
Mobil: 073 037 8001 eller mail: hakan@oxyfi.se
www.oxyfi.com

eller

Jan Brandberg, Länstrafiken Mälardalen
Mobil: 073 825 84 00 eller mail: jan.brandberg@lanstrafiken.se
www.lanstrafiken.se