Rikspolisstyrelsen

Länsvakthavande befäls dygnsrapport

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:02 CET

Från och med den 1 februari 2007 övergår Polismyndigheten Värmland till att enbart publicera länsvakthavande befäls dagliga dygnsrapport på www.varmland.polisen.se.

Den 30 januari faxades av misstag en dygnsrapport ut till länets media som innehöll sekretessmaterial. Den mänskliga faktorn spelade en avgörande roll och det var aldrig med avsikt eller någon medveten handling som låg till grund för att faxutskicket gjordes.

Polismyndigheten Värmland beklagar att faxutskicket som innehöll sekretessmaterial faxades ut till länets media.

En ny rutin har omgående beslutats att genomföras vilket innebär att senaste dygnets händelser från och med den 1 februari endast levereras digitalt. Dygnsrapporten från länsvakthavande befäl hittas därför på vår webbplats www.varmland.polisen.se under ”Hänt i länet”.

Publicering kommer att ske dagligen mellan kl. 08.00 – 12.00, även under lördag och söndag.

Tidigare faxutskick av dygnsrapporten upphör i och med detta.

Den s.k. ”dygnslistan” (K-ärendelistan) kommer under en övergångsperiod att fortsätta levereras per fax till länets media.



Yvonne Carlsten
Informationschef
070-609 89 70

gm


Mia Sundvisson
Informationsenheten
054-14 52 75