Socialdepartementet

Länsvis nedbrutna siffror: Nya medel till lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 08:52 CET

- Regeringen har fattat beslut om nya medel för att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Värdighetsgarantin är en beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen. Här kan exempelvis skrivas hur ofta möjlighet till utevistelse finns och om matlagning kan ske i hemmet. Regeringen satsar ca 100 miljoner kronor per år från till och med 2011 till år 2014, dvs. totalt ca 400 miljoner kronor.

Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson i en kommentar.
Alliansregeringen har från och med årsskiftet infört en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Parallellt med införandet av den nationella värdegrunden har regeringen nu fattat beslut om stöd till de kommuner som inför så kallade lokala värdighetsgarantier. Medlen ska kommunerna använda för att konkretisera vad som ska ingå i respektive kommuns värdighetsgaranti. Medlen är prestationsbaserade, dvs. det krävs en aktiv handling från kommunerna för att få ta del av medlen.

Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att stödja såväl kommuner som enskilda utförare i att ta fram ett underlag eller en vägledning om hur lokala värdighetsgarantier kan se ut. En lokal värdighetsgaranti bör sedan innehålla ett förtydligande och en konkretisering av hur kommunen arbetar med nationella krav. Det konkreta innehållet, själva utfästelserna, i en värdighetsgaranti för äldreomsorgen ska beslutas av varje kommun, som har ansvaret för utförande av omsorgen och vården av äldre. Verksamhet kan även utföras i samarbete med frivilligorganisationer.

Medlen fördelar sig enligt följande i de olika länen förutsatt att alla kommuner söker och får bidrag: 

I Stockholms län 14,3 miljoner kronor 2011 och på fyra år ca 57,2 miljoner kronor. 

I Uppsala län 2,9 miljoner kronor 2011 och på fyra år ca 11,6 miljoner kronor. 

I Södermanlands län 3 miljoner kronor 2011 och på fyra år drygt 12 miljoner kronor. 

I Östergötlands 4,6 miljoner kronor 2011 och på fyra år 18,4 miljoner kronor. 

I Jönköpings län drygt 4 miljoner kronor 2011 och på fyra år drygt 16 miljoner kronor. 

I Kronobergs län 2,3 miljoner kronor 2011 och på fyra år 9,2 miljoner kronor. 

I Kalmar län 3,3 miljoner kronor 2011 och på fyra år 13,2 miljoner kronor. 

För Gotlands län drygt en halv miljon kronor 2011 och på fyra år ca 2,3 miljoner kronor.

I Blekinge 1,8 miljoner kronor 2011 och på fyra år 7,2 miljoner kronor. 

I Region Skåne 12,5 miljoner kronor 2011 och på fyra år 50 miljoner kronor. 

I Hallands län 2.9 miljoner kronor 2011 och på fyra år 11,8 miljoner kronor. 

I Västra Götalandsregionen 16,5 miljoner kronor 2011 och på fyra år 66 miljoner kronor.

I Värmlands 4,1 miljoner kronor 2011 och på fyra år 16,4 miljoner kronor. 

I Örebro län 3,4 miljoner kronor 2011 och på fyra år 13,6 miljoner kronor. 

I Västmanlands län 3 miljoner kronor 2011 och på fyra år 12 miljoner kronor. 

I Dalarnas län 4 miljoner kronor 2011 och på fyra år 16 miljoner kronor. 

I Gävleborgs 3,4 miljoner kronor 2011 och på fyra år 13,6 miljoner kronor. 

I Västernorrlands län 2,8 miljoner kronor 2011 och på fyra år 11,4 miljoner kronor. 

I Jämtlands län drygt 1,9 miljoner kronor 2011 och på fyra år 7,6 miljoner kronor. 

I Västerbottens län drygt 3,5 miljoner kronor 2011 och på fyra år 14 miljoner kronor. 

I Norrbottens län drygt 3,5 miljoner kronor 2011 och på fyra år 14 miljoner kronor

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare 
hos Maria Larsson 
070-509 50 65