Patent- och registreringsverket, PRV

Lär dig mer i PRV-skolan på webben

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 13:35 CET

     

Lär dig mer i PRV-skolan på webben

I PRV-skolan får du lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. Surfa in och lär dig mer om immaterialrätt.

PRV-skolan är ett självstudiematerial som tagits fram för att möta efterfrågan på mer kunskap om immaterialrätten, dess syften och användning.

Materialet omfattar 2-3 timmars självstudier och ger en grundläggande förståelse för de centrala delarna av immaterialrätten. PRV-skolan innehåller film, kapitel med avslutande quiz, söktjänster för patent, varumärke, designskydd samt annat studiematerial för lärare och studerande.

PRV-skolans ingångar:

  • Om PRV-skolan: pedagogiskt upplägg och disposition
  • Patent
  • Varumärke
  • Design
  • Upphovsrätt
  • Möjligheter och sanktioner
  • Andra immaterialrätter
  • Kompletterande skydd i andra lagar
  • Grundskolan: immaterialrätt på en lätt nivå, Uppfinnare från Sverige
  • Lära mer

Vi vänder oss särskilt till målgruppen gymnasiestuderande på entreprenörskapsprogram och studerande på eftergymnasiala utbildningar som t ex yrkeshögskolor, konsthögskolor och universitetsutbildningar där kunskap inom immaterialrätt kan behövas som ett komplement till de övriga studierna. Även grundskolans lärare har uttryckt behov av ett tillgängligt studiematerial för sina elever.

Ett särskilt tack till riktas till de studenter och lärare på entreprenörskapsprogrammet på KF-gymnasiet som har varit med och användartestat innehållet i PRV-skolan.

Det är vår förhoppning att PRV-skolan kan komma än fler människor till nytta. Kanske är du företagare som söker mer kunskap på egen hand eller rådgivare som vill lära mer?

Till PRV-skolan


Kontaktinformation:Anna Engquist, webbansvarig
anna.engquist@prv.se
08-782 29 14

Stina Lilja, pressansvarig
stina.lilja@prv.se
0703-90 21 25

Allmänna sakfrågor:
PRV Kundtjänst
kundtjanst@prv.se
08-782 28 00

www.prv.se
www.prvbloggen.se

 

Kort om PRV

På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden