Defendor AB

Lär dig mer om TASER elpistol under SKYDD 2014!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 08:15 CEST

De senaste åren har Polisens ingripande lett till flera dödsskjutningar. Detta trots att Polisen alltid strävar efter att lösa incidenter med minsta möjliga våld. 

Ett internationellt väl beprövat verktyg som minskar skaderisken för alla är TASER elpistol. I syfte att öka kunskapen om elpistoler inbjuder Defendor till presentation och provskjutning av TASER på mässan SKYDD 2014.

De verktyg polisen har tillgång till idag utöver att fysiskt ingripa med händerna är pepparspray, expanderande batong och tjänstevapen. Att gå i närkamp med en knivbeväpnad person är dock förenat med mycket stor skaderisk. Att använda tjänstevapnet i en komplex situation och samtidigt försöka åstadkomma minsta möjliga skada är dessutom mycket svårt. Därför är det viktigt att försöka förhindra att en situation utvecklas till en nödvärnssituation.

TASER elpistol klassas som mindre dödligt vapen (Less Lethal Weapon), används i mer än 100 länder och skulle kunna användas av svensk polis som ett kompletterande verktyg.

– I vår monter på SKYDD 2014 kommer vi att visa hur man, med hjälp av TASER, kan neutralisera en hotfull situation innan den eskalerar till en nödvärnssituation, säger Mats Olsson, VD på Defendor. Internationell, oberoende statistik visar också att där man använder TASER noteras betydligt lägre skadeutfall på gärningsmän och poliser samt på personer som råkar befinna sig i närområdet.

Med TASER – mindre risk för alla.

Defendor välkomnar besökare till monter A23:21 på SKYDD 2014. Här kommer man tillsammans med representanter från TASER International att förevisa TASER elpistol. 

Varje hel timme provskjuts TASER.

– Vårt första mål är att svensk polis skall testa och utvärdera TASER för att avgöra om det är ett bra verktyg för att minimera det totala skadeutfallet. Så, besök vår monter! uppmanar Mats Olsson.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Mats Olsson, VD på Defendor, telefon: 0705-420 300 eller mail: mats.olsson@defendor.se

Partner för aktiv säkerhet
Defendor AB arbetar för ökad trygghet. Vi analyserar hotbild och funktionskrav och erbjuder lösningar med kvalitet.
Det vet Polisen, Försvaret och Säkerhetsföretagen.