Stockholm School of Entrepreneurship

Lär dig starta företag under din högskoleutbildning

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 16:51 CEST

Om du väljer att studera på Handelshögskolan, KTH, Konstfack, KI eller Stockholms Universitet får du tillgång till ett unikt utbud av utbildning inom entreprenörskap. Kurserna ges av Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) som är ett samarbete mellan ovan nämnda toppinstitutioner. Här samlas studenter med idéer och drivkraft, och i mötet mellan de olika disciplinerna föds kreativitet och innovationer.   

Kurserna på SSES behandlar de olika stegen i entreprenörskapet, allt ifrån hur du skapar en affärsidé till hur du hanterar företaget när det växer. De mer specifika kurserna går in på ämnen så som design och innovation, socialt entreprenörskap och kommersialisering av forskning, som är en av kurserna på forskarnivå. 

Utöver ett brett kursutbud får studenterna tillgång till ett ovärderligt nätverk av etablerade entreprenörer, investerare, affärscoacher och andra supportorganisationer som medverkar som gästföreläsare och partners.

 - Vi satsar mycket på att skapa mötesplatser för våra studenter och start-up företag. Det finns ett stort behov av att få diskutera med andra entreprenörer, inspireras och knyta nya kontakter. Genom seminarier, helgworkshops, nätverksevent och internationella tävlingar ökar vi förutsättningarna för att studenterna ska kunna bygga upp de kontakter de behöver för att lyckas med sina företag, säger Marie Sundström som arbetar med externa relationer.

På SSES har du verkligen möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk, då många av studenterna kommer från universitet runt om i världen. När SSES deltog i affärsplane-tävlingen Venture Challenge i mars, representerades skolan av Bluewalks där grundarna kommer från Sverige, Spanien, Singapore och Kina.

 - Den här mixen är helt klart en fördel när det handlar om att vara innovativa och göra affärer i en global värld, särskilt för Bluewalks som är en tjänst för turister, säger Francis Lek som var med och utvecklade affärsidén i en av SSES kurser i höstas.

SSES kurser är tillgängliga för studenter med minst 120 ECTS-poäng och söks via Handelshögskolan, KTH, KI, Konstfack och Stockholms Universitet under respektive skolas kursvalsperiod.

För mer information, kontakta:

Marie Sundström, External Relations Manager, SSES, + 46 734 03 52 94

Rasmus Rahm, Director of Education, SSES, + 46 73 200 04 40

Fakta om Stockholm School of Entrepreneurship (SSES):

Genom att sammanföra fem av stockholmsregionens främsta akademiska institutioner i ett unikt partnerskap fungerar SSES som en katalysator för kreativitet, innovationer, samarbete och kunskapsutbyte. SSES erbjuder studenter på alla fem universitet ett akademiskt program inom entreprenörskap med 14 fristående högskolekurser samt ett stort utbud av seminarier och alumniaktiviteter.

Läs mer på www.sses.se