Crystal Code AB

Lär dig vägmärken på Tyska med din iPhone

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 19:34 CET

"Vägmärken" är ett flashcard program som hjälper dig att lära dig trafikskyltarna i Tyskland. Vägmärkena är indelade i 4 olika kategorier: "varningssmärken", "Förbudsmärken", "Informationsmärken" och "Andra märken".

Efter att en kategori har valts, kommer användaren bli ombedd att besvara 25 slumpmässigt utvalda frågor i den valda kategorin, varje fråga har 4 möjliga svar. Applikationen kommer att ge feedback och en möjlighet att försöka igen om användaren gör ett felaktigt val.

Testerna är uppbyggda av slumpvis utvalda frågor från totalt cirka 190 tillgängliga.

Applikationen finns i två versioner. "Vägmärken Lite" och "Vägmärken". En begränsning med Lite versionen är att endast kategorin "varningsskyltar" är tillgänglig, den är det dock helt gratis och har cirka 45 frågor.

Den fullständiga versionen, "Vägmärken" har en liten kostnad, och har alla fyra kategorierna är aktiverade med sammanlagt cirka 190 frågor. Applikationen finns enbart på tyska.

Mer information på vår webbsida

Besök vår hemsida

„Verkehrszeichen“ ist ein Lernkartenprogramm, mit dessen Hilfe Sie die deutschen Verkehrszeichen kennenlernen können. Die Verkehrszeichen sind in vier Kategorien unterteilt: „Gefahrzeichen“, „Verbotszeichen“, „Richtzeichen“ und „Andere Verkehrszeichen“. Nachdem eine Kategorie ausgewählt wurde, erhält der Benutzer nacheinander 25 zufällig ausgewählte Fragen aus der ausgewählten Kategorie, für die es jeweils vier mögliche Antworten gibt. Das App gibt eine Rückmeldung und die Möglichkeit, falsche Antworten zu korrigieren. Die Tests bauen auf zufällig ausgewählten Fragen auf, die aus einer Gesamtmenge von rund 190 Fragen ausgewählt werden.


Välkommen till Crystal Code. Vi är ett företag med många års erfarenhet i utveckling av mobilapplikationer, kundanpassade programvaror samt webbutveckling. Vårt primära fokus just nu är applikationer till iPhone och Android, vi arbetar framförallt på konsultbasis men har även en hel del egna produktioner. Utöver iPhone arbetar vi även fortfarande med kundanpassade programvaror för PC och Mac samt med webbutveckling.
Har du en idé eller ett problem som du behöver en lösning på? Maila gärna oss för en diskussion.