Blue Publishing

Lär känna din ångest! – Ny bok

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2011 11:43 CEST

Ångest har blivit vår stora folksjukdom. En majoritet av dem som
söker till vårdcentralen lider av olika kroppsliga besvär som är relaterade till ångest.
Fast är det egentligen en sjukdom?
Om vi möter och undersöker vår ångest istället för att undvika den så blir den lättare att leva med, menar läkaren Sandra af Winklerfelt Hammarberg i Hej ångest! Körskola till livet, som hon skrivit tillsammans med journalisten John Leander. Hennes framgångsrika KBT-baserade metod att behandla ångest testas över hela landet.

Ångest ses av de flesta som något obehagligt, något man helst gömmer undan.
Men egentligen är ångest något djupt mänskligt. Den har vi fått med oss genom evolutionen för att kunna upptäcka och reagera på faror.
Idag behöver de flesta av oss inte fly från vrålande lejonflockar som våra förfäder, men kroppen reagerar fortfarande på samma sätt. Oro för jobbet, för att inte hinna hämta barnen eller för att inte vara socialt kompetent får oss att svettas och bli illamående. Vi får hjärtklappning och huvudvärk. Men detta är inte längre till någon hjälp för oss, utan gör oss olyckliga och ger oss svårigheter att klara vardagen.
Hej ångest! Körskola till livet är en praktisk guide för hjälp till självhjälp. Dessutom innehåller den berättelser ur levande livet som gör det lättare att förstå att detta gäller oss alla. Med titeln vill författarna visa att man med rätt verktyg kan möta och lära sig förstå sin ångest istället för att lägga all kraft på att försöka undvika den. Då kan man också oskadliggöra den.

Boken bygger på den framgångsrika behandling, baserad på kbt i grupp, som läkaren Sandra af Winklerfelt Hammarberg har utvecklat i samarbete med Ångestprogrammet, PsykiatriCentrum Karolinska och vårdcentralen Kronan i Sundbyberg. Metoden testas över hela landet och har gjort Sandra till en efterfrågad föredragshållare.
Hej ångest! Körskola till livet vänder sig både till människor med ångestbesvär och till alla de läkare och annan vårdpersonal de möter i primärvården.

»Som nyexaminerad läkare slogs jag av att många patienter hade oklara symptom utan mätbar eller objektiv förklaring. Ändå var deras lidande minst lika svårt som många med »riktiga« sjukdomar. I frustrationen över att inte kunna hjälpa började jag undersöka om det fanns bättre sätt att behandla dessa patienter.«
sandra af winklerfelt hammarberg

Fakta om boken
Hej ångest! Körskola till livet
av John Leander och Sandra af Winklerfelt Hammarberg
Häftad, 232 sidor. Utgivning: 19 September 2011
ISBN: 978-91-86293-05-5

Blue Publishing är ett bokförlag, med inriktning på facklitteratur. Vi ger ut reportage, debatt, biografier, dramadokumentära böcker och affärslitteratur.
Vi berättar historier som angår, berör och engagerar. Vi avslöjar, slår hål på myter och skapar debatt.
Verkligheten överträffar dikten!