Svenska kyrkan i Linköping

Lär känna Johan Krouthén och andra linköpingspersonligheter på Centrala griftegårdarna

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 07:30 CEST

Genom att scanna QR-koder kan nu besökaren få en egen guidad vandring bland gravar av särskilt intresse samt utvalda kulturgravar på gamla delen av de Centrala griftegårdarna i Linköping. Bland annat kan man höra om kungamakaren Carl-Otto Mörner och konstnären Johan Krouthén. Detta är den första slingan på Linköpings griftegårdar där vi får lära känna olika personer som varit av betydelse för Linköping och dess historia och tanken är att det ska bli fler.

QR-koden fungerar som en streckkod och den läses av med en smartphone eller läsplatta. Genom att läsa av koden får besökaren lyssna på berättelser om kända personer som ligger begravda på den gamla delen av griftegården och ta del av deras livsöden.

- Inom Linköpings griftegårdar har vi sedan länge en vana att arbeta med kulturarvet, säger griftegårdschef Gunnar Forsberg. Här finns många intressanta personer begravda och med den här typen av självguidande vandringar tror vi griftegården kan bli mer levande.

Kulturgrav innebär att gravplatsen, enligt kulturvårdsplanen bedömts vara intressant ur ett exempelvis estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv. Totalt finns 313 kulturgravar på våra tre begravningsplatser på Linköpings griftegårdar. Bland dessa ingår en grupp av gravar, i nuläget 63 stycken, av särskilt intresse som försetts med informationsskyltar. Tio av dessa gravar har försetts med en QR-kod och bildar en självguidande slinga på den äldsta delen av griftegårdarna.

Den självguidande slingan kommer att presenteras i samband med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds (SKKF) rikskonferens den 21-22 maj, där Linköping är värdpastorat. Konferensen är begravningsbranschens största konferens och kommer detta år att ha fokus på ekonomi, miljö och hållbar utveckling.

Mer information:
Gunnar Forsberg Griftegårds- och fastighetschef
Tel 013-20 50 15
gunnar.forsberg@svenskakyrkan.se


Helena Sederström, Kommunikationschef
Tel 013-20 50 24, 072-598 47 17
helena.sederstrom@svenskakyrkan.se

Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar i Linköping. Vår grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, diakoni, mission och undervisning.
Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Linköpings kommun och ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och Landeryds kyrkogård.