Norstedts

Lärande och minnande

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:09 CET

Minnesfunktioner är något som det forskas intensivt om . Flera traditioner existerar parallellt. Det sociokulturella perspektivet på lärande och minnande som företräds här går ut på att lärande och minnande hos människor inte sker isolerat utan alltid i samspel med andra människor och med olika hjälpmedel och artefakter som människor skapat.

En tvärvetenskaplig grupp har samlats under Roger Säljös ledning för att utforska lärande och minnande. Den nya kunskap som presenteras i denna bok får konsekvenser för framtida undervisning, för utformande av kommunikation av varierande slag och av artefakter. Lärande och minnande sker i samspel med andra människor och artefakter. Minnande är en del av lärandet och vice versa. Dessa tankar om minnande och lärande grundar sig alla medverkande författare på när de berättar om sina respektive forskningsprojekt. Deras berättelser spänner över många mänskliga områden, från hur tolvåringar arbetar med naturvetenskapliga experiment via dataspelande till polisförhör och från specialpedagogik via kontroverser till minnande och lärande i arkitektur.

Boken vänder sig till studenter och lärare inom utbildningsvetenskap, språkvetenskap, filosofi, sociologi, vetenskapsteori, psykologi m.fl.

Lärande och minnande släpps vecka 47.

För mer information och beställning av recensionsexemplar
kontakta Åsa Steen, Norstedts
Tel: 08-769 88 83, Mail: asa.steen@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.