Unikum - Unikt lärande AB

Lärare delar 1000-tals planeringar i nationell LPP-bank

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 20:52 CEST

Explosion av pedagogiska planeringar på webben
Lärare delar 1000-tals planeringar i nationell LPP-bank

Den nationella LPP-banken med Lokala Pedagogiska Planeringar har på mindre än två månader gått från cirka hundra olika planeringar till att nu innehålla över 3000 planeringsmaterial från pedagoger över hela landet! Intresset för att fritt dela material och inspiration kring LPP-er mellan lärare är en följd av Skolverkets nya Allmänna råd kring IUP-processen. Drivkraften för pedagogerna är sparad tid och ökad kvalitet i arbetet med formativ bedömning och IUP.

Skolverkets Allmänna råd kring IUP-processen (Individuella Utvecklings Planer) innebär ett omfattande arbete för pedagoger över hela landet.  För många skolor har det lett till nya arbetssätt kring formativ bedömning och lokala pedagogiska planeringar (LPP).

Den Nationella Skolbanken är en del av webbtjänsten Unikum.net och innehåller idag tre delar: LPP-banken, Matrisbanken och IUP-banken. I bankerna delar pedagoger med sig av sitt eget material, och får i gengäld möjlighet att använda och modifiera andras material.”Det verkar som om lärare tycker att dela-med-sig-kulturen från internet passar bra ihop med skolutvecklingen kring LPP, bedömningsmatriser och IUP” säger Lotta Fransson, projektledare för projekt Unik Bedömning i Unikum. ”Det bådar gott inför arbetet med skola 2011 också!”

Kontakt: Jonas Ryberg, VD Unikum – Unikt lärande AB, Jonas.Ryberg@Unikum.net 070-571 81 49

Om den Nationella Skolbanken

Den  Nationella Skolbanken är en del av Unikum.net - Sveriges största webbtjänst för samarbete kring IUP och kvalitet i skolan. I Skolbanken  finns LPP-banken, Matrisbanken samt  IUP-banken. IUP-banken utvecklades av Unikum i samarbete med bland annat dåvarande Myndigheten för skolutveckling 2006, och fick snabbt användning över hela landet. 2009 släpptes Matrisbanken, som följdes av LPP-banken i augusti 2010. Tusentals pedagoger använder material  från Skolbanken varje vecka.

Se www.unikum.net/skolbanken

BILDER TILL DENNA PRESSRELEASE - kan laddas ner från följande länkar:

Ikonen för Den Nationella Skolbanken

http://www.unikum.net/downloads/temp/skolbanken.png

Ett exempel på en LPP (Lokal Pedagogisk Planering) i Unikum (från LPP-banken)

http://www.unikum.net/downloads/temp/lpp

Några olika exempel på bedömningsmatriser i Unikum (från Matrisbanken)

http://www.unikum.net/downloads/temp/matriser.jpg

Bilder från de olika delarna av Unikum.net, Sveriges största webbtjänst för IUP

http://www.unikum.net/downloads/temp/Unikum_collage.jpg

Om Unikum – Unikt lärande AB
Unikum är en ny generation skolverktyg på webben, och är Sveriges största nationella webbtjänst för samarbete kring skolans individuella utvecklingsplaner (IUP) och kvalitet. Verktygen förbättras ständigt i tätt samarbete med elever, lärare och föräldrar inom ramen för projekt Unik. I Unikum finns också den Nationella Skolbanken, med LPP-banken, matrisbanken och IUP-banken. Se www.unikum.net