Wellness Media Europe AB

Lärare gör klipp – säljer skolgård. Stockholms stads revisorer granskar

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:22 CET

Lärare gör klipp – säljer skolgård. Skolborgarrådet: Det finns glasklara regler för hur rektorer ska agera i fråga om bisysslor.

Idrottsläraren är anställd för att ge barnen mera spring i benen, men har jobbat vid sidan om för att förminska den utomhusyta som eleverna kan leka och spela fotboll på

På så sätt har idrottsläraren kunnat plocka ut hundratusentals kronor i lön som välbetald konsult. Engelbrektsskolan är en kommunal grundskola i centrala Stockholm med ca 900 elever från förskoleåldern och upp t.o.m. årskurs 9. Intill skolgården finns en stor fotbollsplan som eleverna, sedan skolan byggdes 1908, använder dagligen. Men nu vill Stockholms stad bygga om kvarteret — och då sätts grundskoleleverna på undantag.

”Anade oråd”

Stockholms stad har sedan några år planerat att sälja mark i kvarteret för att låta uppföra två flervåningshus, samt en idrottshall under jord. För att kunna göra det måste man dock halvera den fotbollsplan som eleverna använder i dag.

– Vi anade oråd för ett par år sedan på ett möte då idrottsläraren stod och pratade om ombyggnationen. Han sa att det skulle bli mer ”effektiv” idrottsyta för skolbarnen. Men det stämmer ju inte, halva planen försvinner ju, säger Carl-Filip Henriksson från aktionsgruppen Rädda Engelbrekt och fortsätter:

– Sedan började vi gräva lite i det och upptäckte att idrottsläraren drev ett företag vars idé är att hitta mark och lösningar för kommuner som ska bygga idrottshallar.

Idrottslärarens uppdragsgivare Veidekke fick uppdraget utan offentlig upphandling

Exploateringskontoret har tagit hjälp av idrottsläraren, som genom sin firma har bistått med konsultationer. Idrottsläraren skriver också på sin firmasajt att han samarbetar med Veidekke Bostad AB, företaget som fått tillstånd att köpa stadens mark i kvarteret för att bygga bostadsrätter och en underjordisk idrottshall. Nu granskar Stockholms stads revisorer utförsäljningen av Engelbrektsskolans rastyta.  http://raddaengelbrekt.se/?p=769/#more 

Det visar sig att från den 1 juli 2006 och fram till den 30 juni 2009 har läraren tjänat 300 000 kronor
på att hjälpa politiker och byggentreprenörer som Veidekke att exploatera elevernas rastyta.

– Jag är satt som konsult från Exploateringskontoret och det är den lösning som staden tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning tog för fem år sedan. Anledningen är att jag har kunskap och varit aktiv i föreningslivet så pass länge, säger idrottsläraren och tillägger:

–För fem år sedan lämnade jag in en blankett om ”bisyssla” för att kunna arbeta med detta, och den godkändes sedan av Stockholms stad. Det är inget konstigt med det och mitt jobb där har varit offentligt.

Men många frågar sig varför just idrottsläraren har fått uppdraget att ta fram en lösning åt Stockholms stad. Frågan är om rollerna som idrottslärare och konsult i detta fall går att förena, utan att barnen kommer i kläm.

”Tveksamt”

– Det är svårt att se vilka som blir fördelarna för barnen i det hela, och skolan ska arbeta för barnen. Det hela verkar tveksamt, säger skolpolitikern Cecilia Obermüller (mp).

Helena Öman, pressekreterare hos Kristina Alvendal (m), menar att kommunikationen mellan skolan och idrottsläraren har varit tydlig.

–Som jag förstår har läraren talat med sin arbetsgivare och det är en godkänd bisyssla. Så skolan har varit okej med det här.

Engelbrektsskolans rektor, Sören Hedlund, säger att han har hört om lärarens bisyssla ”fågelvägen”, men att han inte har reagerat. Trots att det har pågått under många år.

– Ingen har ställt frågan direkt till mig. Men det har nått mig i alla fall så jag har frågat idrottsläraren och enligt honom så har han inte haft några konsultuppdrag under det här året.

Idrottsläraren ska ha tjänat runt 300 000 kronor sedan juli 2006. Frågan är om det är förenligt med rollen som skolans idrottslärare, att samtidigt arbeta för stadens byggplanering.

– Konsultuppdragen måste vara förenligt med det dagliga arbetet — lärargärningen. Men det vet ju inte jag om det varit. Den avvägningen måste ju dels han själv göra och också de som ger honom konsultuppdraget. Och detta måste ju ha godkänts av stadsbyggnadskontoret antar jag, säger rektor Sören Hedlund.

Men hos vem ligger egentligen ansvaret, om inte hos rektor?

– Jag har inte anställt honom för något konsultuppdrag. Och ingen fråga har heller ställts till mig, säger rektor Sören Hedlund.

Enligt Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm finns det ”glasklara regler” för hur rektorer ska agera i fråga om bisysslor.

– Jag kan inte uttala mig i enskilda fall. Men rektorer ska varje år tala med sina anställda om bisysslor. Sedan är det upp till rektorn att avgöra om bisysslan är lämplig.

För mer info, se: http://raddaengelbrekt.se/

Kontaktpersoner:

Ylva Hedenquist, förälder till barn på Engelbrektsskolan, ylvahedenquist@gmail.com, 0709-996838

Annica Granath, förälder till barn på Engelbrektsskolan, annica.granath@telia.com

Carl-Filip Henriksson, förälder, cfh@comhem.se, 0705-131661