ManpowerGroup

​Lärare nytt bristyrke

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 09:00 CET

Under de tio år som undersökningen Talent Shortage genomförts i Sverige har lärare inte varit med bland de tio yrkeskategorier där det rått störst kompetensbrist. Men nu kan ett trendbrott alltså konstateras.

-Skolan har generellt varit bra på fortbildning och ett sätt att minska kompetensproblemen är att fortsätta på samma sätt, och snarare öka än minska insatserna. Om sedan lärarutbildningarna anpassas ytterligare för att möta dagens krav och behov har vi löst en del av problematiken, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Av de svenska arbetsgivarna uppger 75 procent att de jobbar med att erbjuda fortbildning och annan typ av utveckling för att möta kompetensbristen. Som skäl till att de inte hittar rätt kompetens uppger var tredje svensk arbetsgivare att de inte hittar personer med relevant erfarenhet, tätt följt av det faktum att det saknas rätt fackkunskaper. Orimligt höga lönekrav är däremot inga problem för de svenska arbetsgivarna; endast fem procent som uppger det som skäl till att de inte kan fylla kompetensluckorna.

De största bristyrkena i Sverige 2016:

  1. Säljare
  2. Utbildade hantverkare
  3. Tekniker
  4. Finans- och redovisningspersonal
  5. Chaufförer
  6. IT-personal
  7. Ingenjörer
  8. Hotell- och restaurangpersonal
  9. Mellanchefer
  10. Lärare

En internationell utblick visar att utbildade hantverkare toppar bristyrkeslistan globalt för femte året i rad. På andra plats kommer säljare. Lärare finns inte med på den globala topplistan över bristyrken.

Mer om svenska resultat finns på manpowergroup.se

Internationella resultat finner du på: http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-2016

För mer information kontakta:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.