Lärarbarometern

Lärare och rektorer ser olika på valet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 11:30 CEST

Gustav Fridolin är den partiledare och Miljöpartiet det parti som flest lärare har förtroende för. Men bland rektorerna kommer både Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet före i förtroendetoppen. Det visar en ny undersökning av skolpersonalens syn på valfrågor som Lärarbarometern genomfört. 

Närmare 40 000 personer som arbetar inom skolan har deltagit i undersökningen som genomförts av Lärarbarometern.

Undersökningen visar att de viktigaste frågorna för personalen inom skolan är lärarnas löneutveckling, att administrationen minskar och att det behövs mer resurser till elever med inlärningssvårigheter. Personalen inom förskolan anser även att förskolegruppernas storlek tillhör de viktigaste valfrågorna.

”Det är tydligt att lärare och rektorer har olika åsikter om vilka partier som hanterar skolfrågorna bäst. Däremot är de helt eniga om att de inte har ett stort förtroende för Jan Björklund som utbildningsminister.” sammanfattar Erik Granberg som lett undersökningsarbetet resultatet.

Hela rapporten finns bifogad med pressmeddelandet och en grafik över resultatet finns här

Om du vill veta mer, vänligen kontakta:

Erik Granberg

Tele 0702 36 93 83

Mail erik.granberg@enkatfabriken.se


Lärarbarometern är en nystartad webbpanel med lärare och annan skolpersonal. Panelen har över 6000 medlemmar. Lärarbarometern är helt unik i sitt slag i Sverige och möjliggör undersökningar till skolpersonal med stor flexibilitet gällande urvalskriterier. Bakom Lärarbarometern står Lektion.se, Sveriges största webforum för skolpersonal, samt analysföretaget Enkätfabriken. Mer information om Lärarbarometern finns på www.lararbarometern.se