Kodcentrum

Lärare utforskar kod med programmerare i lärarkodstugan

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 13:57 CEST

I höst startar den ideella föreningen Kodcentrum fyra lärarkodstugor runt om i landet. Stugorna leds av yrkesverksamma programmerare som ger mellanstadielärare insyn i utvecklaryrket och konkreta tips på hur programmering kan läras ut till barn på ett enkelt och lekfullt sätt.

Lärarkodstugan startade som ett pilotprojekt våren 2018 och i höst arrangeras de i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund. Lärarkodstugorna handleds av volontärer som till vardags arbetar eller studerar inom programmering och IT och som har tidigare erfarenhet från Kodcentrums kodstugor för barn. I lärarkodstugan får lärarna konkreta tips och inspiration till hur programmering kan läras ut till barn på ett lekfullt och kreativt sätt.

-Det är just mötet med volontärerna som har varit mest uppskattat i lärarkodstugorna. Volontärerna har en förmåga att avdramatisera programmering och visa att det är ok att lärarna inte kan allt för att börja koda med eleverna. Det lektionsmaterial som finns på kodboken.se har vi tagit fram för att göra det enkelt för lärare som känner sig osäkra på programmering, säger Lisa Söderlund, verksamhetschef och pedagogiskt ansvarig på Kodcentrum.

För att kunna nå fler lärare satsar Kodcentrum på att etablera långsiktiga lärarkodstugor genom utökat samarbete med kommuner och lokala aktörer. I Lund samarbetar Kodcentrum med den ideella föreningen CoderDojo som bedriver en liknande verksamhet för barn.

På alla orter anordnas lärarkodstugorna i samarbete med kommunernas IKT-ansvariga på Utbildningsförvaltningen eller som i Göteborg, på Center för Skolutveckling.

-Det brukar bli en härlig stämning när lärarna jobbar hands-on och inser att de kan starta med eleverna direkt. Fem tillfällen där lärare får jobba i sin egen takt med tillgång till duktiga volontärer och ett fantastiskt material – såklart att vi ser fram emot att ha lärarkodstugan på Center för Skolutveckling, Helen Henriksson, Utvecklingsledare, Center för Skolutveckling.

I lärarkodstugorna får lärarna stöd med programmering och digitalt skapande för skolämnen som matematik och teknik, men även ämnesintegrerat. Genom att koppla ihop programmering med verklig problemlösning kan lärarna lyfta in digital kompetens i ämnen som svenska, samhällskunskap och NO. Datorfria lekar kompletterar det digitala och ger lärarna enkla och praktiska övningarna att ta med sig in i klassrummen som ett första steg.

Mellan tillfällena får lärarna testa något från lärarkodstugan de lärt sig med sina elever. Det ger underlag för att diskutera och ta fram egna lektionsupplägg anpassade efter den egna undervisningssituationen. Lennart Rolandsson, Universitetslektor i didaktik vid Uppsala Universitet, ska som en del av ett större forskningsprojekt om programmering i skolan, undersöka hur mötet mellan lärare och programmerare påverkar lärarnas egen undervisning.

-Lärare undervisar gärna som de själva har blivit undervisade. Jag vill studera de värderingar om programmering som volontärerna i lärarkodstugan förmedlar samt hur och varför de är av värde i lärarnas undervisning, berättar Lennart Rolandsson.

Om Kodcentrum:

Kodcentrum är en ideell förening som helt gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Genom våra verksamhetsområden Kodstugor, Barnhack, Koda i skolan och Kodboken.se, stärker vi den digitala demokratin, breddar bilden av vem som programmerar och vad som är uppbyggt av kod.

Det pedagogiska material som presenteras i kodstugorna finns helt kostnadsfritt att använda på föreningens sajt Kodboken.se.

Projektet med lärarkodstugor finansieras under 2019 av Jacob Wallenbergs Stiftelse.

Kontakt:

Lisa Söderlund
Verksamhetschef, Kodcentrum
070 - 307 54 89

lisa@kodcentrum.se