MedlingsCentrum

Lärares bristande kompetens i konflikthantering tas inte på allvar!

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 07:36 CEST

Enligt organisationen Friends har var tredje elev mobbats det senaste halvåret. Konflikter kan bli livsfarliga om man inte lär elever att hantera dem. Konflikter hör till skolans vardag men lärares kompetens inom konflikthantering är bristfällig.

Som Medlingscentrum ser det vittnar ett stort antal lärare ute på skolorna om en ständig oro inför hanteringen av konflikter. 

– Lärare vet inte hur de ska klara av att reda ut konflikterna som är deras ständiga vardag, säger Laila Araya på Medlingscentrum.

Personalledd Skolmedling är ett verktyg för att konstruktivt och enkelt hantera stora och små konflikter mellan elever och mellan elever och personal. Inom medling är det viktigt att alla parter i en konflikt blir sedda och få mötas. Personalledd Skolmedling ger unga rätten att själva äga och hantera konflikten med stöd av medlingsutbildad personal på skolan.

- Elever får olika bemötanden vad gäller en konflikt beroende på vilken skolpersonal de vänder sig till, säger Tamara Maskovic på Medlingscentrum. Det vi ser är att pedagoger har inte i sin utbildning en kompetens att hantera vardagen som naturligt består av konflikter och därför behöver man bygga på den kompetense. .Detta leder lätt till att personal arbetar på helt olika sätt inom skolan.

Bert Johansson, bitr trektor på Sjöstadsskolan i Stockholm har satsat på att utbilda en stor del av sin personal i Personalledd Skolmedling.

-Genom Skolmedling har vi skapat ett gemensamt förhållningssätt och strukturerade arbetssätt för att nå effekt. Vi ser hur mobbningsfallen minskat på vår skola nu när vi jobbat med Personalledd Skolmedling i två år, säger Bert Johansson. Detta har helt klart gett oss mod att möta och se konflikter, berättar Bert Johansson.  

Medlingscentrum arbetar med konflikthantering och effektivisering av samarbeten. Motsättningar eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Vi arbetar för att  arbetsplatser ska präglas av effektivitet och stabilitet.
Medlingscentrum erbjuder  föreläsningar, utbildningar och genomför konsultuppdrag inom privat och offentlig sektor. Pressansvarig: Tamara Maskovic, tamara@medlingscentrum.se, 0738 43 49 20