Dyslexiförbundet FMLS

Lärares kunskapsbrist om dyslexi - gemensamt nordiskt problem.

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:23 CEST

Resolusjon fra Nordiskt Dysleksimøte:

De nordiske dysleksiforeningene var samlet til et nordisk møte i Helsingfors fra 7. til 9. september 2012. Representanter fra Finland, Danmark, Sverige, Færøyene, Island og Norge møtte.

Vi vet at lærere i alle de nordiske land strever med undervisningen av dyslektikere på grunn av manglende kunnskap. Vi ønsker at dyslektikerne skal få en bedre undervisning slik at de får et bedre skoleliv og arbeidsliv. 

Måten å gjøre dette på, er å øke kompetansen til lærerne.  Mer kunnskap om dysleksi må legges inn i læreplanene i lærerutdanninga. Også dyslektiker skal ha tilgang til høyere utdanning.

Denne resolusjonen vil bli presentert for sentrale myndigheter i alle de nordiske landene.

Dyslexiförbundet FMLS, Sverige
Dysleksi Norge
Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmark
Föreningen för all inlärning – Finder, Finland
Félag lesblindra à Islandi
Felagid fyri lesi- og skriviveik Färöarna