People Productions

Lärarförmedlarna tilldelas högsta betyg i kreditvärdighet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2011 10:00 CEST

PRESS RELEASE 2010-11-29

AAA rating är ett betyg som innebär högsta möjliga kreditvärdighet. Lärarförmedlarna (People Productions AB) tilldelas i år den åtråvärda utmärkelsen. Betyget uppnås endast av 3 % av Sveriges företag.

AAA ratingen symboliserar att Lärarförmedlarna, bemannings- och rekryteringsföretag inom förskola och skola, är ett välvårdat och ekonomiskt stabilt företag. AAA ratingen är högsta betyg ifrån AAA Soliditet AB som är Sveriges mest välkända kreditratingsystem.                

”Vi har sedan 1999 jobbat målinriktat med att ge skolor och förskolor kvalificerade vikarier. Det eftertraktade AAA betyget visar på att vi gör ett ordentligt helhetsarbete”, förklarar Patricia Kimondo, VD på Lärarförmedlarna.

Hur görs bedömningen?

Trippel-A ratingen har funnits sedan 1989. Ratingsystemet är uppbyggt för att alltid kunna uppnå högsta möjliga kvalitet och träffsäkerhet. Färska uppgifter hämtas in från t.ex. Bolagsverket, SCB, Skatteverket, Tingsrätten, Kronofogdemyndigheten. Dessa uppgifter, tillsammans med ytterligare fakta om företaget, ligger till grund för bedömningen och fastställer aktuell rating för ett företag.

Vad som bland annat krävs för att få Trippel-A i kreditrating:

  • Bolagsform aktiebolag
  • Bolaget måste vara minst 10 år
  • Det samlade beloppet för betalningsanmärkningar måste vara lågt i förhållande till beräknat Eget kapital
  • Beräknat eget kapital minst 200 000 kr
  • Nyckeltalen måste vara betydligt bättre än branschens genomsnitt
  • Bolagets omsättning ska vara minst 2 000 000 kr
  • Företaget måste vara stabilt med en jämn och positiv utveckling
  • Styrelseledamöterna måste vara seriösa

Läs mer här:

http://www.soliditet.se/upload/Kreditrating.pdf

För mer information

Kontakta: VD Patricia Kimondo.
Mobil: 070-745 10 08, Telefon: 08-545 650 77, Fax: 08-545 650 78.
patricia.kimondo@lararformedlarna.se
www.lararformedlarna.se
Postadress: Box 24188, 104 51 Stockholm. Besöksadress: Linnégatan 89B.

Lärarförmedlarna rekryterar och hyr ut personal till världens viktigaste jobb - i förskola, skola och utbildningssektor. Vi har funnits sedan 1999. Lärarförmedlarna är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Besök oss på www.lararformedlarna.se
Läs vår blogg på: www.lararformedlarna.blogspot.com