People Productions

Lärarförmedlarna utsedda till DI Gasellföretag

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 07:00 CET

PRESS RELEASE 2010-11-29

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri varje höst de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. I år 2010 är Lärarförmedlarna (People Productions AB), bemannings- och rekryteringsföretag inom förskola och skola, åter utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri. Första gången Lärarförmedlarna fick utmärkelsen var 2008.

Om Gasellerna:

Sedan starten år 2000 finns det över 7.200 Gasellföretag, som tillsammans har skapat 167.000 jobb. Detta motsvarar nästan en tredjedel av alla nya jobb i Sverige under samma period.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det var de små, snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta musföretagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

Gasellerna är således näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses mindre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Gasellkriterierna

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har;

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • minst tio anställda.
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • sunda finanser

Läs mer här:
http://di.se klicka i vänsterspalten på ”Gasellerna”.

För mer information

Kontakta: VD Patricia Kimondo.
Mobil: 070-745 10 08. Telefon: 08-545 650 77. Fax: 08-545 650 78.
Patricia.kimondo@lararformedlarna.se
www.lararformedlarna.se
Postadress: Box 24188, 104 51 Stockholm. Besöksadress: Linnégatan 89B

Lärarförmedlarna rekryterar och hyr ut personal till världens viktigaste jobb - i förskola, skola och utbildningssektor. Vi har funnits sedan 1999. Lärarförmedlarna är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Besök oss på www.lararformedlarna.se
Läs vår blogg på: www.lararformedlarna.blogspot.com