Utbildningsdepartementet

Lärarhögskolan in i Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:26 CET

Lärarhögskolan i Stockholm kommer att slås ihop med Stockholms universitet. Det säger utbildningsminister Lars Leijonborg.

- Kvaliteten i svensk lärarutbildning behöver höjas på flera sätt. Det är en av mina viktigaste ambitioner för den här mandatperioden att lägga flera förslag i den riktningen. Ett viktigt steg är att föra in Lärarhögskolan i Stockholm i Stockholms universitet.

- Utvärderingar har visat på kvalitetsproblem i lärarutbildningen. En sammanslagning ger förutsättningar för förbättringar, dels genom ett djupare samarbete med ämnesinstitutionerna på universitetet, dels genom ökad forskningsanknytning. Det är bara i Stockholm som lärarutbildningen ligger i en separat högskola.

- Frågan om sammanslagning har länge varit kontroversiell, men stödet för en förändring har växt successivt. Jag räknar med att beslut kan fattas under första halvåret 2007.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@educult.ministry.se