Utbildningsdepartementet

Lärarlegitimation från 2012

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 14:33 CESTFör att en lärare ska få fastanställas i skolväsendet ska det från och med 2012 krävas att läraren är legitimerad. I dag har regeringen överlämnat förslaget Legitimation för lärare och förskollärare till Lagrådet.

- Lärare är Sveriges viktigaste yrke. Lärarlegitimation ökar kvaliteten i skolan och höjer statusen på yrket, säger utbildningsminister Jan Björklund.

- Det är oacceptabelt att så många obehöriga lärare är anställda i skolan.


Läraren eller förskolläraren ska ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett läsår, för att få legitimation. En mentor, som ska vara en legitimerad lärare eller förskollärare, ska ge råd och stöd till den nyutbildade under introduktionsperioden.

Att en lärare eller förskollärare är legitimerad innebär inte att denne är behörig för all undervisning, utan för viss verksamhet eller vissa skolformer, årskurser och ämnen. Endast legitimerade lärare och förskollärare ska få fastanställas och bara lärare som är legitimerade ska få sätta betyg.

Legitimationer ska utfärdas av Skolverket och vid Skolverket ska det inrättas en ny nämnd, Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska kunna varna läraren, t.ex. för oskicklighet, eller i grova fall dra in legitimationen.

I den nya skollagen finns nya karriärsteg för lärare och förskollärare, lektorer. Lektorer ska kunna utnämnas av Skolverket och det ska framgå av legitimationen. Den som är legitimerad, har avlagt doktorsexamen, eller minst licentiatexamen, och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet kan ansöka om detta.

Reglerna om legitimation och lektorer ska fullt ut tillämpas från och med den 1 juli 2012.Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55

Camilla Hansson
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 31 02
070-206 99 09-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss Legitimation för lärare och förskollärare (http://www.regeringen.se/sb/d/5130/a/152306)