Lärarnas Riksförbund

Lärarlegitimation kommer stärka läraryrkets attraktionskraft

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 09:59 CET

Idag går Lärarnas Riksförbund ut tillsammans med Lärarförbundet och försvarar lärarlegitimationen som ett sätt att höja läraryrkets ställning.
– Lärlegitimationen är bland det bästa som den borgerliga regeringen har beslutat i utbildningspolitiken under förra mandatperioden, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har sedan sin kongress 1992 kämpat för en lärarlegitimation. I dag går Lärarnas ordförande Metta Fjelkner ut i en debattartikel i Dagens Nyheter och svarar på angreppet från nationalekonomen Jonas Vlachos, som okunnigt skrev i samma tidning i går och menade att legitimationen kommer sänka läraryrkets status.

– Reformerna som genomförs av regeringen handlar inte om vad legitimerade lärare får och inte får göra, utan i grunden handlar det om lärares yrkesansvar. Lärare griper in i den enskilde elevens utbildning och utveckling. Därför ska legitimationen också gälla för alla lärare, säger Metta Fjelkner.

– Lärarna liksom läkarna får inte legitimation för sin egen skull utan för att skydda tredje man. Eleverna har en stark beroendeställning till lärares auktoritet vilket kan missbrukas, understryker Metta Fjelkner.

Lärarna eniga
Lärarorganisationerna hävdar att legitimationen ökar kraven på lärarnas kunskaper och höjer kvaliteten i undervisningen. Att utbildade lärare har stor betydelse för elevernas resultat är ställt utom all tvivel, både vetenskapligt och erfarenhetsmässigt.


Introduktionsåret är exempelvis en utmärkt kvalitetsgarant för legitimationen. Staten, kommuner och fristående skolor har nu ansvar för att tillhandahålla tillräckligt med introduktionsplatser och kvalificerade bedömare som motsvarar kraven.

– Vi utgår ifrån att Skolverket tolkar regelverket välvilligt så att inte reformens goda syften förfelas och lärare hamnar i kläm. Men justeringar ska göras utifrån noggrann utvärdering, inte löst tyckande, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.