Utbildningsdepartementet

Lärarlyftet - fortbildning och högre status

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2007 11:09 CEST

- Fortbildning för 3,6 miljarder
- 30 000 lärare vidareutbildas inom fyra år

- Sveriges lärare har ett mycket viktigt arbete. Utan utbildning i världsklass klarar vi inte globaliseringens utmaningar. Lärarlyftet gör läraryrket attraktivare och säkrar tillgången till lärare med rätt behörighet och en bra, aktuell utbildning för sin uppgift, säger utbildningsminister Lars Leijonborg.

- Att höja läraryrkets status är en strategiskt viktig fråga för Sverige. Vi måste locka ungdomar att bli lärare, fortbilda de som redan är lärare och få fler att söka sig tillbaka till yrket, säger skolminister Jan Björklund.

Fakta: Lärarlyftet - mångmiljardsatsning på fortbildning och höjd status 3,6 miljarder kronor satsas på fortbildning för lärare till och med 2010. Det innebär att 30 000 lärare får möjlighet att gå en akademiskt kvalificerad fortbildning.

Bland låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning. Bland högstadie- och gymnasielärare prioriteras ämnesfördjupning. Även fortbildning i Svenska som andra språk prioriteras.

Läraren är tjänstledig med 80 procent lön under studietiden, staten står för 70 procent av kostnaden och kommunen för 30 procent av kostnaden.

Utbildningen ska bedrivas vid universitet eller högskolor och bekostas av staten. Skolverket upphandlar kurser för att täcka det ökade behovet, men även befintliga universitetskurser kan sökas.

Kurserna ska i första hand vara 15 (halv termin) eller 30 högskolepoäng (hel termin), och de kan läsas på hel eller halvfart. Sammanlagt satsas 2767 miljoner på denna del av lärarsatsningen.

Andra satsningar inom Lärarlyftet är:
- fortbildning för sfi-lärare (51 miljoner),
- vidareutbildning för att ge obehöriga lärare behörighet (240 miljoner),
- forskarutbildning (500 miljoner) och
- utbildning i specialpedagogik för specialpedagoger och behöriga lärare (66 miljoner).


Webbutsändning:
Se pressträffen i efterhand. http://www.regeringen.se/sb/d/8984/a/80803

Kontakt:
Johan Britz
Presschef
0707-72 74 47

Anders Andrén
Pressekreterare
070-188 65 55