Lärarnas Riksförbund

Lärarna välkomnar förslag till ny gymnasieskola

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 14:34 CEST

Den nya gymnasieskola som regeringen presenterade i dag kan ge större möjligheter för eleverna att klara gymnasiet. Det välkomnas av Lärarnas Riksförbund, som organiserar den stora majoriteten lärare på gymnasieskolan. Förbundets medlemmar stödjer i stora delar det nya förslaget.

Regeringen presentade i dag ett förslag till ny gymnasieskola. Bland annat blir det tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Rätt väg med tydligare val 
- Skärpta och tydligare kravnivåer är viktigt. Det ger en mer likvärdig utbildning med ökad statlig styrning. Vi tycker det är angeläget att det blir tydligare för både elever och föräldrar vad eleven väljer samt vart valet leder, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Gymnasieskolan ska inte vara en förlängd grundskola utan den är en egen fristående skolform som ska bygga vidare på grundskolan. Bland våra medlemmar finns det ett stort stöd för den föreslagna gymnasiereformen, det visar våra egna medlemsenkäter, säger Metta Fjelkner.

Bättre kontakt skola-näringsliv
- Regeringen föreslår att programråd införs endast för yrkesprogrammen. Det är logiskt att yrkesprogrammen behöver särskilda råd för att främja kontakten mellan skola och näringsliv. De teoretiska programmen ska ha en mer naturligt kontakt med högskolevärlden, säger Metta Fjelkner.

- Det är olyckligt att regeringen inte följer utredarens förslag om att inrätta examensansvariga lärare. Jag förutsätter att regeringen inom kort lägger fram ett hållbart samlat förslag där även lärarlegitimationen ingår, säger Metta Fjelkner.

Inga återvändsgränder
- Återvändsgränder måste undvikas. Det ska alltid finnas en laglig rätt för alla elever att läsa in högskolebehörigheten. Detta ska antingen kunna ske inom ramen för gymnasieskolan eller inom en kraftigt förbättrad vuxenutbildning. Därför kräver vi också en satsning på vuxenutbildning. För elever på yrkesprogram, som vill läsa in högskolebehörighet, kan det innebära ett fjärde gymnasieår, säger Metta Fjelkner.

- Lärarnas Riksförbund föreslår i sitt remissvar att individuella programmet skyndsamt ska utredas. Vi välkomnar att så sker.

Behövs mer pengar
- Regeringen kommer att genomföra en ny gymnasieskola samtidigt som många kommunen skär ner på skolan. Men om det ska bli en lyckad reform krävs tillräckliga resurser. Vi befinner oss i en ekonomisk kris och en satsning på skola och utbildning är avgörande för att Sverige ska komma stärkta ur den, säger Metta Fjelkner.

Lärarna positiva till en ny gymnasieskola

En enkätundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort bland medlemmarnna visar bland annat att:

* 80 procent anser att gymnasieskolan inte per automatik ska leda fram till en grundläggande högskolebehörighet.
* 76 procent av medlemmarna anser att det ska finnas en platsgaranti i vuxenutbildningen för att senare kunna komplettera till grundläggande högskolebehörighet.
* 84 procent anser att det ska vara möjligt att inom gymnasieskolans ram bygga på ett fjärde gymnasieår för skapa möjligheter för elever att byta utbildningsväg redan under gymnasietiden.
* 68 procent anser att gymnasieskolan ska avslutas med en gymnasieexamen.

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.